Funkcionális zavart okoznak a következő eltérések:

§         Prognathia: A maxilla előretolódott vagy túlfejlett, a felső frontfogak előreállnak. Sok esetben a mandibula hátratolódott helyzetével, distalharapással járhat együtt.

§         Progenia: A mandibula túlnövekedett, a normális helyzetnél előbbre áll. Jellemzője, hogy az alsó metszőfogak a felsők elé harapnak. E helyzetet nevezzük bulldogharapásnak.

§         Micrognathia: A felső állcsont fejletlen vagy hátratolódott helyzetben van.

§         Microgenia (madárarc): A mandibula fejletlen, és a normálistnál hátrább helyezkedik el.

§         Asymmetria: A median sagittalis síkhoz viszonyítva a fogazat vagy az állcsontok két oldala között részaránytalanság figyelhető meg.

§         Mélyharapás: 3 mm-nél nagyobb metszőfog-túlharapás esetén beszélünk mélyharapásról. Különösen súlyos esetben a felső metszőfogak teljesen eltakarhatják az alsó metszőfogakat, sőt még az ínyre is ráharaphatnak. A mélyharapásnak ezt a formáját fedőharapásnak nevezzük.

§         Protrusio: A frontfogak előrefelé dőlnek olymódon, hogy csak a fogak hossztengelye dől előre, a gyökércsúcsok a helyükön maradnak.

§         Retrusio: A frontfogak hátrafelé dőlnek, a gyökércsúcsok a helyükön maradnak.

§         Keresztharapás: Több felső fog az alsóhoz viszonyítva lingualisan harap. Többnyire a frontfogak és a szemfogak területén fordul elő, de lokalizálódhatnak a buccalis segmentumokra is.

§         Nyitottharapás: Záróharapásban egyes fogcsoportok, többnyire a metszőfogak, ritkább esetben az őrlőfogak nem érintkeznek, közöttük kisebb-nagyobb rés van.

A fogazati anomáliák tulajdonképpen fejlődési rendellenességek, ezért megelőzésük az állcsontok és a fogak fejlődését, növekedését hátrányosan befolyásoló belső és külső tényezők távoltartását vagy megszüntetését jelenti.

Belső tényezők:

§         Öröklés

§         Embrionális ártalmak

§         Belső szekréciós zavarok

Külső tényezők:

§         Csecsemő mesterséges táplálása

§         Gyermek táplálkozási módja

§         Táplálék minőségi összetétele

§         Táplálék fizikai tulajdonságai

§         Az akadályozott orrlégzés

§         Gyermekkori rossz szokások

§         Korai tejfog extractio

§         Általános szervezeti betegségek

A fogazati anomáliák megelőzésének módszerei:

1.       Általános, nem fogorvosi megelőző tevékenység

2.       Helyfenntartók alkalmazása

3.       Korai fogszabályozó kezelés

1.                   Általános megelőző tevékenység

§         Öröklés befolyásolása ???? – jelenleg nincs mód!!!

§         Embrionális ártalmak elkerülése – rtg., fertőzések

§         Belső szekréciós zavarok gyógyítása

2.                   Helyfenntartók alkalmazása

§         Rögzített ill. kivehető

3.                   Korai fogszabályozó kezelés módszerei

§         Rossz szokások megszüntetése fogszabályozó készülék nélkül (erőszakot kerülni, nagyobb gyereknek önérzetére kell hatni, rábeszélés és helyesen megválasztott pszichológia, kisgyereknél ujjatlan kesztyű éjszakára)

§         Egyszerű fogszabályozó készülékek alkalmazása a tejfogazat és a fogváltás idején (állsapka, ferde sík, egyszerű felső lemezek, diastemazárók)

§         Myotherapia (m. orbicularis oris, rágóizmok, mandibulát előrehúzó izmok erősítése)

§         Hotz féle irányított extractiós therápia (a torlódott maradó metszők a tejszemfogak idő előtti kihúzása után maguktól elrendeződnek)

§         Az ajak és szájpadhasadék korai kezelése (csecsemőkorban ill. később szakaszosan több műtéttel)