1956. február  20.-án születtem Déván,a nyugat-erdélyi Hunyad megyében,Romániában.

Elemi és középfokú iskoláimat Székelyudvarhelyen és Déván végeztem.

1979-ben államvizsgáztam a kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán magyar nyelv és irodalom/ francia nyelv és irodalom képesítéssel.

1979 és 1984 között a bánffyhunyadi Általános Iskolában tanítottam magyar irodalmat és nyelvtant.

1984-től 1991-ig francia nyelv- és irodalomtanár voltam Franciaországban az állami és felekezeti gimnáziumokban,líceumokban és főiskolákon,előbb Anjou-ban és Vendée-ban,majd a Párizst környező helységekben (Angers,Cholet,Faremoutiers,Saint-Maur-des-Fossés,Coulommiers,s.í.t.).

1985-ben mesteri(magiszteri) fokozatot értem el a Nantes-i Egyetemen (Franciaország) francia és összehasonlító irodalomtörténetből.

1985-től 1991-ig az Angers-i Egyetemen voltam doktorándusz-hallgató a francia irodalomtörténet kutatási területén.

1986 és 1991 között Párizsban éltem.

1991-1992 : a kolozsvári Jelenlét című kulturális folyóiratnak előbb szerkesztője,később pedig szerkesztőségi titkára voltam.

1992 és 1993 között a bukaresti Kriterion könyvkiadó kolozsvári fiókjának a szerkesztőjeként tevékenykedtem.

1991-től 1994-ig a kolozsvári Brassai Sámuel Líceumban tanítottam francia nyelvet és irodalmat.

A kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem(BBTE) Bölcsészkarán doktoráltam irodalomelméletből 1999-ben Gabriel Marcel francia egzisztencialista filozófus irodalom- és drámakritikai munkásságát föltérképező dolgozatommal.

1995-től vagyok adjunktus a BBTE Színházi és Televíziózási Karán.

Francia és román nyelvből fordítok.

Tizennégy könyvem jelent meg magyar, román vagy francia nyelven.