Közlésfolyamat (kommunikáció)

Bármely jelrendszernek - mindenekelőtt a nyelvnek - az emberi érintkezésben való szándékos és kölcsönös felhasználása.
(Információ nem közlésfolyamat, mert csak passzív, egyoldalú tájékoztatás ill. tájékozódás; nincs visszajelzés)

Kommunikáció lehet:

 • verbális (szóbeli)
 • nonverbális - metakommunikáció (mimika, gesztus, testtartás, távolság stb.)

Nonverbális kommunikáció alátámaszthatja, de meg is tagadhatja verbálisat.

Kommunikáció tényezői:

 1. külső valóság - adott, amelyben élünk. Ezen belül:
 2. beszédhelyzet, amely feltételezi kölcsönös kapcsolatot
 3. Közlő / előadó közös valóságról
 4. Közleményt fogalmaz meg.
 5. Kód - ált. nyelv
 6. Csatorna - közvetítő közeg; oda-vissza működik
 7. Címzett / befogadó
 8. Maga a kapcsolat közlő és címzett között

Kommunikáció funkciói:

 1. valóság ábrázolása, leírása, közlése (tudomást szerezhetünk tényekről, dolgokról, eseményekről, ismeretekről; kommunikációt megelőző történésekre következtethetünk)
 2. érzelmek, vágyak kifejezése
 3. felhívó funkció (akarat, kérdések, követelések kinyilvánítása)