• 1886. április 14-én született Aradon. Édesapja Tóth András kőfaragó mester volt, édesanyja Molnár Eszter, egy aradi ács-segéd leánya.
 • 1889-ben a család Debrecenbe költözött.Gyermekkorát itt töltötte.Nem fejezte be tanulmányait,újságíró lett.Betegeskedő és visszahúzódó volt egész életében.
 • 1905-1909 között a budapesti egyetemen magyar-francia szakos bölcsész.
 • 1908-tól a Nyugat munkatársa, mely közölte a verseit. Súlyos anyagi gondokkal küszködött, melynek eredményeként 1909-ben abbahagyta tanulmányait. Visszaköltözött Debrecenbe, s októbertől a Debreceni Független Újság színkritikusa lett.
 • 1911-ben a Debreceni Nagy Újság munkatársa.
 • 1913-ban ismét anyagi nehézségei voltak, Budapestre ment, ahol házitanítói állást vállalt.
 • 1915-1916-ban többször felkereste a tátrai hegyvidéket, tüdőbaját gyógyítani.
 • 1917-től Hatvany Lajos újságának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője. Feleségül vette Lichtmann Annát.
 • 1918-ban a Vörösmarty Akadémia titkárává választották.
 • 1920-ban született lánya, Eszter († 2001).
 • 1921-ben az Est munkatársa lett.
 • 1928. november 7-én, mindössze 42 évesen hunyt el Budapesten. Korai halálát tüdőbetegsége okozta. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Búcsúztatóján Babits Mihály tartott beszédet.