A folyóvölgy azon része, amelyet időszakonként, árvíz idején a folyóvíz elborít.