A földköpeny része, a Mohorovièiè rétegtől kb. 900 km mélységig; ide tartozik az asztenoszféra is.