A szél felszínalakító munkájának eredményeként keletkező jelenségek.