Jó termőképességű mezőségi (sztyepp, erdőssztyepp) talaj, magas humusztartalma (2 - 15 %) miatt fekete színű.