Joyce: Ulysess

  1. lírai-epikus, „epifáni” műfajának megteremtése motiválta: rövid elbeszélés, amiben a modern életlényeg bukkan fel álom és látás formájában; hagyományos tér-idő szerkezet nincs
  2. előzmény: Ifjúkori önarckép – Stephen Deelalns
  3. 1922. Ulysess: epikai idő térszerű alakzattá válik. Homéroszi szerkezet, motívumok

à európai művészettörténet emlékei parodisztikus optikán keresztül 8palestrina vokálpolifonikus zenéje, Faust Valpurgis éje)

  1. technikája: szabad képzettársítások, belső monológok, egybemondások, folyamatosság-megszakítások

I.1.Télemakhosz: Dublin, 1904. június 16. csütörtök, Stephen Dedalus reggelizik Mulligan orvostanhallgatóval és …