A mozgóképelemzés egyidős a filmtörténettel, a kettő egymás nélkül nem létezik!
A ’20-as években Franciaországban filmklubok jönnek létre./Filmklub-mozgalmak/.
A filmklubból előadói általában esztéták, filmkritikusok, vagy maguk az alkotók.
A magas színvonalú, rendszeres filmkritika megteremtését Balázs Béla nevéhez kötik, aki a Der Tag c. lapban tette közzé korszakos műbírálatait 1919-26 között.
Minden filmkritika egy alkotás /lényeges, hogy ott legyen az alkotó kézjegye/, aminek legfontosabb feladata, hogy esztétikailag értékelje, kijelölje egy-egy új film helyét a film történetében, rámutasson a kiemelkedő filmértékekre. A jó kritikák szükségszerűen tájékoztatják a nézőt, és véleményt formálnak. Mindig fontos, hogy a tények és a vélemények jól differenciálhatóak legyenek a néző számára.
A filmkritikus a filmkritika szerzője, hivatásos filmelemző. Vannak társadalmilag hasznos és haszontalan filmkritikusok. A jó kritikus segíti a nézők filmbefogadási értékét. Részeire bontja a filmet, analizálja, majd magasabb szellemi szintre emeli azt és összegzi, szintetizálja.
Jellemző, hogy egy-egy filmtörténeti korszak általában megszüli a maga reprezantatív kritikusát. A francia új hullám számára ilyen meghatározó kritikus volt Anrdé Bazin, a magyar film számára a ’60-as években B. Nagy László, Gyertyán Ervin; napjainkban Bikácsy Gergely, Báron György.

A mozgókép elemzési szempontjai lehetnek a következők:

  • Filmtörténeti
  • Szociológiai
  • Szociálpszichológiai
  • Pszichológiai
  • Esztétikai
  • Szemiotikai
  • Dramaturgiai
  • Formanyelvi

3 adekvát elemzési szempont: Esztétikai, formai, dramaturgiai.
De sokféle elemzés létezik! Egyik sem jelent kizárólagosságot. Lehetséges kombinált elemzés is, de ez rendkívül nagy felkészültséget igényel.
„Több szem többet lát” Ha több elemzési oldalról közelítjük meg az adott filmet, és több kritikus írását olvassuk /+saját vélemény/.  
A filmelemzés lehet nyitott - valami többletet ad -, és lehet zárt - csak a film tartalmát fejtjük ki -.  A film ne maradjon zárt a nézőben! Legyen nyitott, végkifejlett!
/EZT MINDEGYIK „MOZGÓKPELEMZÉSES” TÉTELNÉL EL KELL/LEHET MONDANI!!!/