A project menedzsment jelentése

 • a terv egy egyszerű elképzelés, szándék, óhaj.
 • a project ma divatos kifejezés, egyenlő a tervvel, de annál többet is jelent.
 • olyan teljesíthető szándék, terv, amely tartalmazza a cél elérésének pontos, megvalósítható menetét, leírását
 • tartalmazza a cél elérésének megfogalmazását, miértjét, lebonyolítási útját, várható eredményeit, következményeit.
 • egy átfogó, komplex feladatrendszer.
 • a menedzsment hagyományos jelentése:
 • igazgatás, üzem, intézményvezetés
 • mai értelemben olyan tevékenység, amelynek célja nemcsak a cél megvalósításának szervezése, teljesítése, hanem a cél kijelölése, meghatározása, definiálása és döntések sorozata.
 • menedzselés: irányítás felelősségvállalás, mások irányítása a cél elérése érdekében.

A menedzsment funkciói

 1. kommunikáció, információ: ez a funkció a kapcsolatteremtés
 2. döntéshozatal: a probléma megoldása, felmerülő kérdések megválaszolása, döntések előkészítése és meghozatala nagy felelősséggel
 3. a cél kijelölése, a kivitelezés tervezése: cél a feladat, terv kijelölése, meghatározása mindenre kiterjedően
 4. motiváció: a terv jelentőségének használnak + következményeinek számbavétele, indoklása, animáció, meggyőzés, az előzőkkel való vita
 5. szervezés: a sorrend meghatározását, kijelölését, megtervezésének fontosságát, időbeliségét jelenti
 6. ellenőrzés: folyamatos, részterületekre is ki kell terjednie, eredmények, pozitívumok, hiányosságok ellenőrzése, elemzése, számbavétele

Tervezés

 • magába foglalja az elképzelt célokat, az út kijelölését, a feladatokat, tennivalók átgondolását.
 • cél, meghatározott feladatok kijelölése, munka felosztása.
 • eszközök, pénzügyi háttér biztosítása, osztályok figyelembe vétele, a "hogyan” a fontos.
 • a határidő jelenti a mikorra való tervezést; ki valósítja meg.

A konkrét tervezés tartalmazza:

 • a célt,
 • a tervet,
 • a véghezvitelt,
 • az eredményt,
 • a vizsgálatot
 • és az elemzést.

A projectnek 2 szakasza van:    

1. Tervezési szakasz (mindenre kiterjedő)
2. Kivitelezési szakasz (végrehajtás)

A project menedzsment feladatai:

 1. Tervezési szakasz
  • feladatok felosztása
  • tervcsomagok készítése
 2. Terv kivitelezése
  • feladatok sorrendje
  • hálóterv készítése, ez időbeliséget jelent, amíg egy feladat nem készült el, addig a másik nem kezdődhet
 3. Határidő kijelölése
  • részfeladatok időbeliségének kijelölése (mit mikorra)
  • átfogó időterv készítése
 4. A terv lebonyolítása
 5. Költségek