A  szabadidős szolgáltatások sajátosságai  

 1. Rövid szolgáltatási időtartam
 2. Magas a vásárlói döntések érzelmi és irracionális tartalma
 3. A külsőségek kiemelkedő jelentősége
 4. A presztízs és az image szerepe
 5. Az elosztási csatornák sokfélesége
 6. Erős a függés a kiegészítő szervezetektől
 7. A szolgáltatások könnyű lemásolhatósága

Szabadidős szolgáltatások jellemzői:

 • a turizmus speciális szolgáltatása az animáció
 • az ált.szolgáltatási ismérvek rá is érvényesek:a HIPI –elv alapján:
H-/Heterogeneity/-változékonyság
I-/Intangibility/-megfoghatatlanság
P-/Perishability/-romlékonyság,nem tárolható jelleg
I-/Inseparability/-elválaszthatatlanság/ a szolgáltatásnyújtása és felhasz.időben és térben
     S-/Specialization/-specializáció-igényre szabottan
     T-/Technology/-technológia

A szolgáltatás-marketing sajátosságait két csoportra oszthatjuk:

 1. A szolgáltatások, illetve a szolgáltatás-marketing általános jellemzői
  Megfoghatatlanság: az áruk birtokolhatók, a szolgáltatások átélhetők, megtapasztalhatók ,nem tud belőle mintát kapni, zsákbamacskát vesz, már ismert szolgáltatásnál csökken a bizonytalanság
  Mulandóság: az áruk raktározhatóak, a szolgáltatások azonban erre nem alkalmasak.
  Sokféleség: a szolgáltatások sohasem teljesen egyformák-emberi tényezőnek tulajdoníthatóak:
  Termelés és fogyasztás egyidejűsége
  A szolgáltatás megvalósulásához a termelőnek és a fogyasztónak egyidejűleg jelen kell lennie, azonos helyszínen. A termelési folyamat, vagyis a szolgáltatás előállítása és a fogyasztási folyamat, azaz a szolgáltatás igénybevétele egymással összekapcsolódva, egyidejűleg zajlik.
 2. környezeti jellemzői-sokféleség jellemzi

Kutatási módszerek

 1. Megfigyelés
  A friss információk beszerzésének egyik módja a fontosabb szereplők és helyszínek megfigyelése olcsón, nagy adatmennyiséget szolgáltató módszer.
 2. Csoportos vita
  A vizsgálat során 6-10 kiválasztott ember, jól képzett kérdezőbiztossal vitatja meg az elképzeléseket
 3. Felmérés (megkérdezés)
  A megkérdezéses vizsgálat a felderítő jellegű megfigyelés és a csoportos vita, valamint a szigorú kísérleti kutatás között helyezkedik el - leíró jellegű,
  A telefonos megkérdezés az információszerzés leggyorsabb módja,
  A postai úton kiküldött kérdőívekkel

Marketingcélok

A következő lépés a marketing mix kialakítása előtt a marketingcélok meghatározása valamennyi célpiacon.

A marketingcélok előnyei

Lehetőséget adnak a marketing menedzserek részére, hogy értékeljék az előrehaladást és időbeni kiigazításokat eszközöljenek a munka menetében.
Mértékegységet adnak a menedzsmentnek, amivel mérheti a marketingprogramok sikerét.
Viszonyítási pontként szolgálnak az alternatív marketing mixek nyújtotta potenciális megtérülések elbírálásához.
Hivatkozási alapként szolgálnak mindenki számára, aki közvetlenül érintett a marketingtevékeny¬ségben
Megadják egy adott időszakban szükséges marketingtevékenységek és részcélok kiválasztásának fő irányát

A marketingcélokkal szembeni követelmények

Minden marketingcélnak teljesítenie kell az alábbi követelményeket:

 • Célpiac-specifikus – minden kiválasztott célpiacra külön célokat kell meghatározni.
 • Eredményorientált – a célokat az elérni kívánt eredmények formájában kell meghatározni (forga¬lom-, bevétel- vagy piacrészesedés-növekedés stb.).
 • Mennyiségi – a célokat számszerűen kell megjelölni, hogy az eredmények mérhetőek legyenek.
 • Időben meghatározott – a céloknak egy meghatározott időszakra kell vonatkoznia. A szolgáltatás:kínálati tényezőkből áll-az ügyfelek igényeihez kell igazítani,de hozzon hasznot! A helyzettől függően olyan szolg.mixet kell választani,amely a központi elemeken kívül ,az egyre fontosabbá váló kiegészítő szolgáltatásokat is tartalmazza.