Az animáció valódi tartalmát a klub rendszerű üdültetésben sikeresnek bizonyult cégek gyakorlatából ismerhetjük meg. (Nálunk táborok).
A fogalom nem egy mereven alkalmazható technikát takar, hanem az üdülni szándékozó emberek motivációját empatikusan hasznosító, magasan kvalifikált, kreatív szakemberek által a mindennapi gyakorlatban kitalált megoldásokat.

Animáció

Egy közösséget, és a közösség tényleges és potenciális tagjait aktivizálni, lelkesíteni valamilyen tevékenységre

Animátor

Ééletvidám, szellemes, szívélyes és ötletekben gazdag személy, aki segíti a vendégek tartalmas időtöltését

Animátor ma:

 • Szabadidő-tanácsadó, modern foglalkozás az idegenforgalmi szakterületen.
 • Képzettség és szakvizsga ma még nem követelmény. Az animátorok szórakoztatják és foglalkoztatják a vendégeket, sport- és szabadidőprogramokat szerveznek, és előmozdítják a vendégek közti kapcsolatokat.
 • Franciaországban állami diplomával rendelkező,  Németországban szociális munkásokhoz hasonló alkalmazottak, akik a szociális nevelésben és a felnőttképzésben dolgoznak.
 • Magyarországon - Fittness Company és az IWI: Szállodai sportanimátor tanfolyam OKJ-

Animációs célja:

 • Szabadidejével bánni nem tudók lekötése
 • Gátlásos emberek feloldása
 • Azonos érdeklődésűek összehozása
 • Megszokottól eltérő kikapcsolódási lehetőségek biztosítása
 • Találjuk meg a helyünket egy csoportban

Célok és hatások:

 • Igények realizálása
 • Egyéni aktivitás fokozása
 • Kapcsolatteremtés elősegítése
 • Kommunikáció fokozása
 • Nyaralás változatos kialakítása
 • Intenzívebb nyaralási élmény
 • Több öröm, élmény, élvezet
 • Esély arra, hogy a megszerzett élmények tovább „dolgozzanak”

Az animáció tényezői: 

 • csoportmunka
 • identitás
 • reklámtevékenység
 • idő és intenzitás

Az animáció szó eredete:

Latin eredetű szó, jelentése egybeesik a francia eredetű „animer” szóval, melynek jelentése életet önteni ill. lehelni, ami a mai értelemben egy közösséget és személyenként annak tagjait aktivizálni, lelkesíteni vmilyen tevékenységre.  
Az animáció megkönnyíti az egyének, illetve csoportok közötti kölcsönös megértést. Segíti az egyéni és csoportos önkifejezést, cselekvést és kreativitást.
Német nyelvterületen ugyanígy megtalálható a szó. Legtágabb értelmezése: felélénkítés, ösztönzés. Használjuk a művelődés, a kultúra és a sajtó különböző területein. Majdnem minden nyelvben megtalálható, de elsődleges jelentése filmmel kapcsolatos.
Magyarországon a rajzfilm, trükkfilm készítése értelmében használjuk. A turizmus animációra még a mai napig más jelentést nem találtak ki.      

Milyen területen alakult ki:

Filmes és számítástechnikai animáció: a legelterjedtebb/ Élettelen figurák megelevenedése/
Magyarországon az 1950-es évektől: Macskássi Gyula első híres filmje: A kis kakas gyémánt félkrajcára  

Az animációt megalapozó társadalmi tényezők:

Alap

A postindusztriális, specializálódott városi, illetve nagyvárosi orientációjú társadalom.
Krippendorf modellje bemutatja a társadalmi változásokat és hatásait a turizmusra:
Indítószikra-tudományos technikai haladás- indusztrializálódás- tömegtermelés

Következménye:

Növekvő jólét- emelkedő jövedelmek- reáljövedelem növekedése- városiasodás- egyhangú lakóövezetek és iparvidékek- a városi népesség növ.- mobilitás- tömeges motorizáció- közlekedési infrastruktúra kiépítése- sz. idő növ.- munkaidő csökk.

Ára:

 • az élet szabályozottságának a növekedése
 • a hagyományos közösségek feloldódása
 • individuális stressz
 • gépies és funkcionalizált munka és életvitel
 • környezet minősége romlik
 • a társadalmi nyomás erősödik

Megoldás:

A turizmus, mint felszabadító sz.idő eltöltési forma – a mindennapok világától távol, pihenő és üdülő területen.

Az animáció alapelvei:

Nyitottság:

Nem zárt szakköri keretek között történik, szabadon választott tevékenység
Minden információ megjelenítésére, kommunikálásra nyitott
Nyitott a környezetre, elősegíti a helyi kezdeményezések magvalósítását, helyi érdekek megjelenítését

Önkéntesség:

Reális választási lehetőséget tételez fel
Alapfokú demokratizmus
Önkéntes, személyes érdekeltségű döntés
Az önkéntesség alapelve nem zárja ki a propagandát, a becsalogatás eszközét

Játékosság:

Az animációs tevékenység legfontosabb és legvonzóbb alapelve, mert nem követelményrendszerű, maximálisan személyiségcentrikus, nem tűri a merev vezetést.
Nem adhat lehetőséget a presztízsnek.
Tevékenysége látszólag teljesen spontán.
Valójában indirekt irányítási szervezet.
Meghatározott, rugalmas terv szerint történik.
Egységes célja minden foglalkozásnak, hogy játékra, játékos tevékenységre, alkotó tevékenységre épít, mindenfajta személyiség formáló tevékenységet játékba ágyazottan végez.