A jó animátor:

 • Ápolt megjelenés, jó modor
 • Pontosság
 • Udvariasság
 • Tapintat
 • Diszkréció
 • Bizalmat megalapozó önbizalom
 • Segítőkészség
 • Fegyelmezettség, önuralom, tolerancia
 • Kiváló szakmai ismeretek
 • Magas fokú intelligencia, érettség

Vérmérséklet-típusok:

Besorolás szempontjai:

 • A különféle eseményekre adott reakció
 • Érzelmek tartóssága
 • Milyen cselekvésre ösztönöznek az érzelmek
 • Mennyire hatékony az ember

Gyors érzelmi reakciók
Szangvinikus vagy vérmesKolerikus vagy szívós
Melankolikus vagy mélabúsFlegmatikus vagy hidegvérű
Lassú érzelmi reakciók