A játékról

 • Örömszerző tevékenység
 • Piaget: a játék önmagáért való tevékenység
 • Feszültség csökkenése
 • Funkciógyakorlás
 • Utánzás, cselekvéstud

Általában

 • A játék nem céltalan szórakozás, az egész személyiségre ható tevékenység
 • Hatással van az emberi fejlődésre, helytállásra, siker, sikertelenség, öröm, bosszúság elviselésére, az életre készít fel.

A játszani vágyás minden korban szerepet játszik.
Az aktív pihenés jó alkalom a játékra, életkornak, körülményeknek megfelelő játéktevékenység , és a szervezésben is ezeket a szempontokat kell figyelembe venni.

A játék kiválasztásának szempontjai:

 • résztvevők életkora, neme, a körülmények, a környezet, a helyi sajátosságok, rendelkezésre álló eszközök

Feladat:

lehetőséget adni a szabad választásra,  nagyobb kedvvel végzi, motivációs szintje emelkedik,
- új tevékenységet és játékok ajánlását . Adjon lehetőségeket új ismeretek és tapasztalatok megszerzésére, fizikai terhelésre.

Fontos alapfogalmak:

Kreativitás: olyan feladatokat, szituációkat adjunk, amelyek lehetőséget teremtenek a képzelőerőre és konstruktivitásra, és serkentik a koncentráló képességet
Komlexitás: használjuk a különböző művészeti ágakat, feladat visszaállítani az ember ősi viszonyulását a művészetekhez (zenéhez, tánchoz), használjunk különböző anyagokat, eszközöket, technikákat, ábrázolási módokat, adjunk lehetőséget az önkifejeződésre.

A gyermekcsoportok animálására jellemző:

 • Játékosság, egyszerűség, érthetőség, könnyedség, változatosság.
 • Kedvelt tevékenységek gyerekeknél a mozgásos játékok, fogójátékok, dobójátékok, egyéni versengések, erőjátékok (kakasviadal), sor-, váltó-, állóversenyek (legyen tréfás, játékos), labdajátékok és különböző csoportjátékok.

A gyerekanimáció szükségessége:

 • Üdülési szokások változása – alakulása
 • Más animációs programok feltétele
 • Gyerek érezze jól magát
 • Gyerekek idejének tartalmas lekötése
 • Szülők bevonása
 • Gyerekek szerepe a döntésben

Gyerek animátor:

 • Viselkedési alternatívák közvetítése
 • Információgyűjtés a gyerekekről
 • Nem lehet domináns
 • Kiegyensúlyozottság
 • Szabályok képviselése
 • Bátorítás
 • Érdeklődés felkeltése
 • Szerepektől való eltávolítás
 • Magas tolerancia-határ
 • Rend, tisztaság betartatása
 • Nyílt kritika
 • Megfelelő magyarázatok
 • megértés

Korcsoportok:

 • Kisgyermekek – 0-4 évig
 • 4 – 5éves gyerekek
 • 6 – 8 éves gyerekek
 • 9 – 12 éves gyerekek
 • 12 – 16 éves juniorok

A 3-4 éves gyerekekről:

 • Családi viszonylatok
 • Mozgáskészség
 • Kreativitás
 • Szocializáció
 • Bő beszéd
 • Csoportos játszás
 • Szerepjátszás

Mit játsszunk 3-4 évesen:

 • Velük játszani
  • Szerepcsere
  • Mesepárbeszéd
  • Kockadobás és kártyajáték
  • Bújócska
  • Versenyek
 • Saját játékok
  • Ragályos játék
  • Egyöntetű játék
  • Sor kivárása
  • Főszereplős játék
  • Közös témájú játék

A 4-5 éves gyerekekről:

 • A rend formáinak felfedezése
 • Etikett megtanulása
 • Gyámoltalan, legyőzött – tündérmesék, fikciók
 • Szabályrendszerek
 • Lazább kapcsolat a szülő és gyerek között

Mit játsszunk 4-5 évesen?:

 • Velük játszani
  • Szerepjátszás irányítása
  • Bábozás
  • Összekevert mesék
  • Ünnepi előkészületek
  • Csoportjátékok
 • Saját játékok
  • Otthonnal kapcsolatos fantáziajátékok
  • Tévé és mozi, mint ötletadó
  • Nemek szerinti elkülönülés
  • Csoportszokás
  • Befogadás és kirekesztés

Az 5-7 éves gyerekekről:

 • Iskoláskor kezdete
 • Versengés
 • Egyéni képzeletvilág kialakulása
 • A szülő feladat ezt fenntartani
 • Elveszhet a kreativitás, helyébe a sztereotípiák kerülhetnek

Serdülő, ifjúsági csoportok (12-21)

 • Nagyobb fizikai képesség, erő és állóképesség,
 • önálló személyiségek, önálló vélemény, a lányok érettebbek,
 • gyerekkortól való elszakadás nehézsége, családi kötelezettségek, ezek ellenőrzése alól való menekülés.

Jellemző animációs tevékenységek: sor- és váltóversenyek (tréfás, vicces feladatok, változatosság!), sportjátékok, labdajátékok, mentális sportok (kártya, sakk, társas).

Felnőttek (25-60)

Különböző élethelyzetek, életkörülmények (családos, elvált),

 • egyedülállóak,
 • munka, egészségi állapot, vagy a korkülönbség.
 • Már elérték képességeik javát,
 • hanyatlás is megfigyelhető,
 • gyors kifáradás, elégtelen mozgásmennyiség, keringési, légzési funkciók esetleges csökkenése.
 • Az idősebbek kevésbé fogékonyak az újdonságra, szívesebben vállalják a már ismert mozgásformákat.

Feladat:

 • Meggyőzés a mozgás fontosságáról,
 • személyes kiteljesedés elősegítése, családi együttlét (játszanak együtt),
 • jó alkalom pihenésre, kikapcsolódásra, de egymás megismerésére is.
 • A közös élmény hozzásegít a családi kötelék erősödéséhez.
 • Egyedülálló bevonása a közös tevékenységbe, játékba, alkalmazkodásuk, kikapcsolódásuk elősegítése.
 • Terhelés adagolása képességeiknek megfelelően (inkább napi 2-szer fél óra, mint 1-szer 1 óra, közepes intenzitással),
 • kevesebb mozgást igénylő, inkább szellemi feladatok.

Kedvelt és jellemző tevékenységek: sor- és váltóversenyek (könnyebbek az idősebbeknek), játékos kombinált feladatok, több korosztályt együtt megmozgató feladatok, ping-pong, tenisz, labdajátékok, mentális versenyek, téli sportok.

Idősek (60 év felett)

 • Sok szabadidő,
  • visszafordíthatatlan biológiai változások, csontok, izomzat: egyre kevesebb terhelés, félelem -a nyugdíjas kortól, haszontalanság gondolata,
  • közösséghez való tartozás igénye,
  • rövid, alacsony intenzitású mozgásgyakorlatok.
 • Feladatok:
  • mozgás, de óvatosan (csonttörés!).
  • akciók, összejövetelek szervezése, kezdeményezése, megvalósítása, mozgásos sporttevékenység megszervezése,
  • családias hangulat,
  • hosszabb-rövidebb szünetek, nyújtó, lazító, keringést segítő mozgásformák.
 • Kedvelt tevékenységek: teke, minigolf, ping-pong, bowling, sakk, társas.
 • Csökkent fizikai képességűek
 • ők is a társadalom tagjai, élethez ugyanannyi joguk van, mint az egészségeseknek

Feladat:

alapvető feltételek biztosítása, képességeiknek megfelelő programok, fokozott empátia, foglalkozás időtartamának, fajtájának, intenzitásának gondos megtervezése (a paralimpiák jelzik a küzdeni akarást, tudást, a mozgás, a játék szeretetét, az egészséges élet vágyát). Kedvelt tevékenységek: ping-pong, kosár, tenisz, úszás, labda- és szellemi játékok.