Barázdázás fogalma:

Az örlőfogak barázdáit és gödröcskéit, röviddel azok áttörése után a cariogen hatások távoltartására, megfelelően tapadó anyaggal lezárják. Preventív beavatkozás.

Barázdázás indikációja:

Moláris fogak mély barázdáltsága.

Barázdázás ideje:

 • legideálisabb közvetlenül előtörés után, de maximum 6 hónappon belül
 • ha megakad a szonda, akkor már nem érdemes megcsinálni
 • 6 éves korban: 6- os fogakon
 • 18 éves korban: 8-as fogakon

Barázdázás anyagai:

 • metilmetakrillát: a pulpára erősen káros
 • üvegionomer
 • bis – GMA típúsú anyagok
  • jól aplikálható legyen
  • szájálló legyen
  • más színű legyen mint a fog
  • nem lehet káros

Barázdázás kivitelezése:

 • polírozás: fluormentes pasztával, vagy a nélkül
 • Kofferdam izolálás
 • szárítás
 • kondícionálás ( foszforsav)
 • lemosás
 • szárítás
 • ragasztás (Bond)
 • megvilágítás
 • barázdazáró anyag felvitele
 • megvilágítás
 • szükség esetén magasság beállítása, polírozás, finírozás

Az elkészült fogakat 6 havonta ellenőrizni kell.

A sikert befolyásolja:

 • kivitelezési technika pontossága
 • barázda cariesmentessége
 • az anyag felhelyezésének időpontja