Fogszuvasodás ( caries )

Fogak szájüreggel érintkező felszínén kezdődő és innen a mélybe hatoló krónikus folyamat. Kezdetben reverzibilis idővel irreverzibilis destrukció alakul ki. Létrejöttében demineralizácios és reminalizácios folyamat szerepel.
                                              

Kórokozók:

 • Streptococcus mutans → zománc caries
 • Lactobacilus
  • casei
  • acidophilus
 • Actinomyces viscosus → gyökércariest okozza

Szénhidrátbevitel → fermentatio ( savas erjedés )→ savas ph → demineralisatio (a fog szövetéből a kálcium és a foszfát kioldódik)

Remineralisatio: ha megszűnik a kiváltó ok akkor a ph megemelkedik, Ca +P vissza tud épülni  zománcba. Fluoridok jelenlétében történik.

Cariesek csoportosítása:

 • Caries incipiens: ( kezdeti fogszuvasodás ) makroszkópos üreg nélkül ( csak zománc ). Visszafordítható ( reminarizálodik ) Krétafehér folt (white spot )
 • Caries superfitialis: eléri a dentint
 • Caries media: dentinben van de a fogbéltől távol.
 • Caries profondus: dentinben mélyen a pulpához közel.
 • Caries penetrans: elérte a pulpát, befertőződött a fogbél,ezért a pulpa közlekedik a szájüreggel.

Predilekcios helyek: (itt várható a szuvasodás megjelenése)

  • approximalis felszínen a contactpont alatt
  • vestibulo-oralis és orális felszínen a legnagyobb domborulat és az ínyszél között
  • rágófelszín gödröcskéi, barázdái
  • gyökérfelszín

Üregek osztályozásai:

I. osztály:

 • az örlőfogak ( pre molaris ) barázdáiban,gödröcskéiben
 • hatosoknál alul, a vestibularis oldalon
 • felső hatosok palatinális felszínére áthajló gödröcskék és barázdák
 • felső metszők foramen coecuma

II. osztály

 • az örlőfogak approximalis felszínén kezdődik a kontakt pont alatt

III. osztály

 • frontfogak approximális felszínén

IV. osztály

 • frontfogak approximális felszínén és a metszőél is érintett.

V. osztály

 • bármelyik fogon a legnagyobb domborulat és az ínyszél között az anatómiai koronán

VI. osztály

 • a metszőfogak metszőélei elszuvasodnak és az örlőfogaknál a csúcson kezdődő szuvasodás

VII. osztály

 • klinikai korona a zománcal nem borított részén.

Caries csoportosítása:

  • primer: az ép fogfelszínen kezdődik a szuvasodás
  • secunder: tömések ill. koronák mellett kezdődik
  • corona caries
  • gyökér caries
  • simfelszíni caries
  • barázda caries