1. Kémiai kötésű (por + folyadék összekeverése)
 2. Fényrekötő
  Alkotóelemük:
  • szerves alapállomány
  • szervetlen töltőanyag
  • az előbbi kettőt egymáshoz rögzítő kötőanyag
 1. Kémiai kötés:
  • paszta-pasztatípusúak
  • por- folyadék típusúak
  • paszta-por típusúak
 2. Fényrekötő:
  • fotopolimerizációs, ultraibolya fény hatására kötnek
  • egy paszta rendszerűek, keverést nem igényel

Kompozíciós tömőanyagok típusai

 • Konvencionális kompozitok   pl.: NUVA-FIL, PRISMA-FIL
 • Hibrid kompozitok   pl.: ADAPIK, P-10, P-30
 • Homogén kompozitok   pl.: HELIOMAR
 • Inhomogén kompozitok  pl.: ISOPAST, SILAR, SILUX

Generációs csoportosítás – Bond szerint

 1. Generáció: csak a zománcot savazták
 2. Generáció: fogzománc + dentinsavazás
 3. Generáció: primer- és bond használata
 4. Generáció: dentin zománc savazás, bond és primer használata külön
 5. Generáció: primer és bond egy flakonban
 6. Generáció: primer, bond, sav egy flakonban

Tulajdonságai

 • Fényrekötő, -azonnal kidolgozható, polírozható
 • Zsugorodik
 • Adhezív technika (ragasztáshoz) – bond kapcsol össze két anyagot
 • Kondicionálás, savazás
 • Fogszínnel megegyező színválasztás

Felhasználási lehetőség

Mind a frontfogak, mind a kis- és nagy örlőfogak cavitasainak ellátására alkalmasak.