Fogak

Szilárd, ámde rugalmas elhorgonyzását összefoglaló részét fogágynak (perodonticium) nevezzük.

Feladatai:

 • mélyebben fekvő szövetek védelme
 • fogak alveolusokban való rögzítése
 • fogakat funkcionális és morfológiai egységbe rendezi
 • követi a fogak elmozdulásait
 • részt vesz a traumákat követő regenerációban

Részei:

 1. Gingiva – foghús, íny ( szájnyálkahártya része )

  Két fő része:
  • processus alveolárisokat fedő feszesen rögzített íny
  • fogakat körülvevő  szabad ínyszegély
  Funkciója:
  • rögzíti a fogakat
  • biztosítja a nyálkahártya hámrétegének folytonosságát
  • immunkompetens sejtjeivel a perifériás védekezésben fontos szerepe van
 2. Cement – cementum

  A cement a fog anatómiai gyökerét borító sárgás színű kemény szövet, ami szintén hasonlít a csontszövethez. Már kis trauma és nyomás hatására is felszívódik, de hamarosan regenerálódik, ezt használják ki a fogszabályozásban.
  A cement réteg legvékonyabb a zománc-cement határnál(15-60μm) míg az apikális részen elérheti a 150-200 μmt.
  Feladata a benne elhorgonyzott Sharpey féle rostok segítségével részt vesz a fog alveolusban való rögzítésében. A harapási magasság fenntartásában cementképzéssel pótolja a fogak occlusios felszínének kopását.
 3. Peridontium – gyökérhártya

  A fogak gyökerét körülvevő és azokat alveolusokba rögzítő kötőszövet.
  Funkciói:

  • szalagrendszer biztosítja a fogak rugalmas elhorgonyzását, bizonyos fokú elmozdíthatóságát biztosítja
  • környező szövetek vérellátásában vesz részt
  • érzőideg végződései → fájdalom érzékelése
 4. Proc. alveolaris maxillae et mandibulae - fogmedri nyúlványok
  Szoros egységet képeznek az állcsontokkal, fejlődésük azonban csak a fogakkal együtt képzelhető el, a tejfogak előtörésével emelkednek ki először. A fogak elvesztése a proc. alveolarisok visszahúzódásával jár. Üregei az alveolusok, amik a fogak megtámasztásául szolgálnak. A gyökércement és az alveoluscsont fiziológiásan nem érintkezik, köztük a gyökérhártya helyezkedik el.
  Feladata: az állcsontokra és a fogakra  irányuló erők egyenletes elosztása.

Vérellátása

Erősen vascularizált.

 1. Felső:
  maxillaris:

  • a. alveolaris superior et posterior
  • a. infraorbitalis
  • a. palatina major
  • a. incisiva
 2. Alsó:

  • a. lingualis
  • a. alveolaris inferior
  • a. buccalis
  • a sublingualis
  • a mentalis

Beidegzés:

Nervus trigeminus

 • felső: n. maxillaris
 • alsó: n. mandibularis

Sulcus gingivae:

Ínybarázda, a fognyakat övező rés. Normál körülmények között mélysége : 0,5 – 2 mm
Belső fala: zománc ( időseknél: cement)
Külső fala a szájüregi hám folytatása ( vestibulárisan, orálisan)
Formája és mélysége függ környezeti hatásoktól.