A fog megmentése érdekében – különösen indokolt esetben (pl. protetikai indikáció) – a periapicalis térben a gyökértömés után sebészi kiegészítő műtétet kell végezni. A gyökértömés után még panaszokat okozó fogakon először a gyökértömés eltávolítását és a fog kezelése utáni újrakészítését tarják megfelelő eljárásnak.

A következő sebészi eljárások vannak:

 • Művi sipoly ( incisio; alveolustrepanatio a lobtermék levezetésére)
 • Periapicalis kürettázs
 • Gyökércsúcs-resectio
 • Retrograd gyökértömés
 • Fogfelezés (disectio)
 • Replantatio ( a fog extrahálása, gyökértömése, visszaültetése)
 • Transradicularis fixatio ( a meggyengült fogat a gyökércsatornán átvezetett tantáltűvel az alveolusba szögelik)

Gyökércsúcs-resectio:

Helyesebben: gyökércsúcs amputatiója. Lényege: a gyökércsúcs ramificatiós zónáját előzetes falálló gyökértömés után eltávolítjuk. Excochleáljuk a gyökércsúcs körül elhelyezkedő kóros szöveteket, cysták esetén a cystatokot is. Általában orthograd gyökértömést alkalmazunk, és csak technikai akadály esetén végezzük retrograd módszerrel (nagyfokú görbület, csapos fog, obliterálódott gyökércsatorna)

Indikációi:

 • Gyökérkezelés sikertelen, nem csúcsig érő, de falálló
 • A gyökércsatorna váladékképződés miatt nem szárítható ki, így nem tömhető
 • A gyökércsatornába apicalisan betört műszer nem távolítható el
 • Az apicalis harmadban álút van
 • Anatómiai okok: átjárhatatlan gyökércsatorna, nagyon görbült
 • Tág a foramen apicale, emiatt a csúcsnál nem készíthető falálló tömés
 • Gócfertőzés gyanúja
 • Túltömött fog panaszokat okoz
 • Radicularis cysta van

Kontraindikációi:

 • Általános okok: műtéti kontraindikáció (cardialis decompensatio, hypertonia, súlyos máj-, vesemegbetegedés, diabetes mellitus stb)
 • Helyi okok: parodontosis következtében meglazult fogak, molaris fogak, kivéve felső molarisok buccalis gyökereit

Kivitele:

 • Általában helyi érzéstelenítésben végezzük.
 • A periapicalis terület feltárására különböző metszéseket alkalmazunk.
 • Majd a periosteumot raspatoriummal leválasztjuk a csontról

(A csonton vésővel vagy csontfúróval ablakot készítünk a gyökércsúcs magasságában (frontfogaknál jugum alveolarék igazítanak útba). A csontablakot keskeny, éles vésővel alakítjuk ki, a gyökér két oldalán 1-1 függőleges, a gyökércsúcs alatt egy vízszintes bevésést ejtünk. A vésőt a vízszintes barázda alá vezetve felemeljük a csontlemezt, és láthatóvá válik a gyökércsúcs. A resectiót végezhetjük vésővel, a fogkoronát előzetesen megtámasztva, vagy fúróval, vastag fissurafúróval, vagy Lindemann fúróval.)

 • A gyökércsúcsot amputáljuk
 • A resekált csúcs eltávolítása után a sebüregből a kóros szöveteket Volkmann-kanállal eltávolítjuk.
 • Ha retrograd gyökértömést végzünk, akkor a resectiós sík ne legyen merőleges a fog tengelyére, hanem labiális irányba lejtsen, mert így fordított kúpfúróval a gyökércsatorna zárására szolgáló cavitas kifúrása könnyebb. Retrograd gyökértöméshez általában amalgámot használunk. Ha a váladékozás miatt előre nem készítjük el a gyökértömést, akkor ezt közvetlenül a resectio után a sebüreg és a gyökércsatorna kiszárítása után végezzük el. A sebüreget 3%-os hidrogénperoxid oldattal kiöblítjük, a sebüreg éles csontos részét frézerrel elsimítjuk.
 • A lebeny visszafektetése után a metszésvonal alatti gingiva propria részletét raspatoriummal kissé leemeljük, majd a sebszéleket csomós kötéssel egyesítjük. A váladék levezetésére egy napra vékony gézcsíkot helyezhetünk a sebszélek közé, ha nagy a sebüreg vagy gennyes váladékozás van.
 •  Varratok eltávolítása: műtét utáni 5.-7. napon.

Gyökércsúcsresectiohoz szükséges műszerek: fogászati tükör, szonda, csipesz, egyszer használatos fecskendő és tű, szike, raspatorium, véső, sebészi kalapács, csontkanalak, depurátor, érfogó, szájzugkampó, sebkampó, olló, tűfogó, horgas csipesz, atraumatikus tű, varróanyag.

Periapicalis curettage:

Kóros szövetek eltávolítása gyökércsúcs resectio nélkül. Ritkán végzik, mert a gyökércsúcs nem tömhető ramificatiós zónáját így nem távolíthatjuk el, másrészt a gyökércsúcs mögött elhelyezkedő fertőzött részekhez nem lehet hozzáférni.