A gyorsfordulatú fúrógépek:

A preparáló munkát lényegesen meggyorsítják a gépi erővel forgatott műszerek: fúrók, csiszolók. A forgást először lábhajtás biztosította (Morrison, 1871), majd 25 évvel később elkészült az első elektromos meghajtású fúrógép. A fejlesztés a fordulatszám emelésére irányult, és a lábhajtásos fúrógép percenként maximum 1500 fordulatáról 1966-ra 120000 fordulat/percig sikerült növelni a fordulatszámot. Az elektromos fúrógépek motorja kezdetben külön felfüggesztést igényelt, függő- vagy falikaros motorok készültek. A motor forgását ostor vagy Doriot-átvitel továbbította. Az utóbbi az előnyösebb. Többszörös, csuklós csigasor vitte át egy meghajtózsinór segítségével a forgótárcsa mozgását a csúszókapocshoz, ahova csatlakoztatták a kézidarabot.

Kézidarabok:

Konvencionális kézidarabok

Egyenes vagy könyökben tört formája lehet, ezért egyenes és könyökdarabról beszélünk. A könyökdarabnak kétszeres törése van (kontraszög), ezért a fúró dolgozó része a könyökdarab szárának folytatásába esik. A fúrókat a forgó hüvelybe kis acéllemez rögzíti. Az egyenes darabba kónuszos szorítóhüvely rögzíti a fúrókat. Ha hüvely kikopik, utána állítható. Erőátvitele előnyösebb, mint a könyökdarabé, viszont nehezebben férhetünk hozzá a fogfelszínhez.

Mikromotor:

-Maximum 5cm hosszú, 2cm átmérőjű tokban helyezkedik el. Közvetlen csatlakoztatható hozzá a kézidarab, így a bonyolult erőátvitel kiküszöbölhető. A motor slip join-szerűen kapcsolódik a különböző egyenes és könyökdarabokhoz. A fúrókat kis acéllemez rögzíti. Egyenáram működteti. Fordulatszáma 4000 – 40 000 között lehet, mely gyorsítóval 150-160 000 –re emelhetünk. Kék-normál (40e-90e közötti fordulatszámmal percenként), zöld-lassú (4e-40e közötti fordulatszámmal), piros-gyorsító (eléri a 150ezret is)!!! 1500-as fordulatszám felett vízhűtésről kell gondoskodni. Forgató nyomatékuk nagyon nagy. Beépített száloptika világít.
-Egyenes és könyök darabot használhatunk hozzá, hagyományos csiszoló eszközöket használunk, síkfelszínű vagy tányér alakú korongokat, malomkő formájú, hengeres és kúp alakú csiszolókat.

Turbina (golyós vagy légpárnás):

Kb. 5-6mm átmérőjű lapátkerék van a turbina könyökdarab fejében, melyet a kompresszor által befújt nagynyomású levegő működtet. A lapátkerekekre redukált 2 – 2,3 bar nyomás jut. A fúrókat és a csiszolókat a súrlódás rögzíti. Folyamatos, intenzív vízhűtésről kell gondoskodni.  Fordulatszáma/perc: 450-550ezer, nyomatéka kicsi. Beépített száloptika.

Fertőtlenítésük:

A modern turbinás és mikromotoros kézidarabok hőlégben 180°C-on, autoklávban 140°C-on sterilezhetők. Kézi és gépi mosogatást, dezinficiálást károsodás nélkül viselik. Speciális szilikon olajjal kell olajozni, időnként szétszedni és az alkatrészeket megtisztítani.

Rotációs, forgó szerszámok, ide soroljuk a fúrókat, csiszolókat és polírozókat.

Fúrók:

A fogászati fúrók fémből készülnek, működésük az iparban használatos maróéval azonos. A fúrók működő részén a forgástengelytől azonos távolságra, általában 6-8 él található. Minél nagyobb a fúró feje, annál több éle van. Az élek számának emelése lassítja a preparálást, de így simább felszíneket kapunk és ebben az esetben finírozásról beszélünk. A fúrók csak akkor preparálnak, ha az óramutató járásával azonos irányba forognak.

Befogásuk módja szerint három csoportra oszthatók:

 1. FG (fiction grip) – a turbinás kézidarabba és a gyorsítóval ellátott mikromotor könyökdarabjába csak a súrlódás rögzíti a fúrót. Szárának átmérője 1,6mm, hossza 19mm, működő részének átmérője maximum 2mm. Lekerekített végű, nincs bemetszés.
 2. Egyenes darabba való fúró – a kónuszos szorító hüvely fogja be. Szárának átmérője 2,34mm, hossza 45mm.
 3. Könyökdarabba fogható fúró – a szár végén csekély derékszögű bevágás látható, hossza 22mm, szárának átmérője 2,34mm. Csavaró mozdulattal tesszük bele a mikromotorba.

Alakjuk szerint 5 csoportra osztjuk:

 1. Gömbfúrók – az üreg megnyitására és az üreg falain visszamaradt szuvas dentin eltávolítására alkalmasak.
 2. Kúpfúrók – retenciós forma kialakításához.
 3. Fissurafúrók – henger alakúak, üregalakításhoz, határainak megszabásához.
 4. Inlayfúrók – homlokuk felé 5-10°,nyit keskenyedő fissurafúrók. Üreg feltárásához, határainak megszabásához.
 5. Elliptikus fúrók – lekerekített fissurafúrók és az ún. körtefúrók tartoznak ide. Az üreg belsejének preparálásához.

Anyaguk szerint 3 csoportba oszthatók:

 1. Rozsdamentes acél – krómot és nikkelt tartalmazó wolframacélból készülnek.
 2. Widia – wolframkarbidból kialakított éllel készülnek.
 3. Gyémánt

Csiszolókövek és gyémántok

Az ép zománc csiszolására alkalmasak, a dolgozó rész felszínén levő kristályok hegye, éle forgácsolja a zománcot. Annál finomabban preparálnak, és annál gyorsabban kell forgatni őket, minél kevésbé állnak ki a kristályok. Csiszolóként használatos a korund, szilíciumkarbid és a gyémánt. A csiszoló kristályokat műgyanta, gumi-, cement- vagy fémkerámia kötéssel rögzítik.

A gyémántcsiszolókat 5 csoportra oszthatjuk, aszerint, hogy milyen sima felszínt preparálnak:

 1. Extrafinom (extra-fine) – sárga jelzés
 2. Finom (fine) – piros jelzés
 3. Közepes (medium) – nincs színjelzés
 4. Durva (coarse) – zöld jelzés
 5. Igen durva (super coarse) – fekete jelzés

Befogásuk lehet FG, egyenes és könyökdarab befogású.
Alakjuk megegyezik a fúrók alakjával, de készülnek nagyon változatos alakban is (pl.: láng, tű, lencse, torpedó, körte, stb..)
A csiszolókat csak vízhűtéssel használhatjuk!!!

Polírozók

Általában aluminiumoxidot impregnálnak gumiba vagy kompozitba. Színük fehér, sárga, szürke, stb..
Polírozók: polírpaszták, kefék, gumi harangok, gumikorongok, polírozó korongok.