A gyökértömő módszer megválasztását hármas tényező befolyásolja:

 • rendelkezésre álló gyökértömő anyag
 • gyakorlati tapasztalat, rutin
 • döntő a csatorna anatómiai viszonyai (formája, lefutása, tágassága, hossza)

A megválasztott módszer akkor előnyös, ha egyszerűn, gyorsan kivitelezhető, tökéletes és tartós zárást biztosít.

 1. sealer – guttaperha típusú gyökértömés:
  A gyakorlatban leginkább elterjedt módszer, amelynek során valamilyen plasztikus tömőanyagot viszünk a csatornába lentuló segítségével. A lentúló lassú fordulaton működik, és menetét úgy alakították ki, hogy a motor normális, az óra mutatásával megegyező irányú forgatásával a sealert a gyökkércsatornába préseli. Ha a műszert forgás közben úgy távolítjuk el a csatornából, hogy egy kicsit mindig vissza is megyünk, akkor a sealert egyben tömörítjük is. A sealer tömörítése, és a széli záródás fokozása érdekében a guttaperchapointot is alkalmazhatunk. Ez egyben megkönnyíti a gyökértömés későbbi esetlegeseltávolítását.
 2. laterál - kondenzációs rendszer:
  Az orvos a gyökércsatorna csúcsi részét pontosan kitöltő guttaperchacsúcsot (mesterguttapercha) visz be valamilyen sealerrel, és azt ott rögzíti. Ezután a guttapercha mellett tágítóműszerrel (spredarrel) behatolva, azt a csatornafalához nyomja, és helyet készít a következő csúcsnak (járulékos csúcs). Ezt mindaddig megismétli, míg a gyökércsatornát teljesen ki nem tölti.
 3. termoplasztikus eljárás:
  A guttaperchacsúcsot  hővel tesszük plasztikussá, adaptálhatóvá.
  • vertikál – kondenzációs módszer:
   Egy guttaperchacsúcsnak, melynekapikalis szélessége meghaladja a csatorna átmérőjét, egy speciális forró műszer segítségével leválasztjuk a koronális végét a csatornába és felmelegítjük, a maradék guttaperchát tömörítő műszerrel apicalis irányba kondenzáljuk. ( Darabokra vágott, megfelelő vastagságú guttaperchát a gyökércsatornába vezetett, melegített műszerrel tömörítjük)
  • termomechanikus módszer:
   A gyökércsatornába vitt guttapercha a mellette nagy sebességgel forgatott műszer hatásaára felpuhul és tömöríthetővé válik.
  • infiktálható guttaperchatömés:
   Alacsony olvadáspontú guttaperchát speciális pisztolyban plasztikussá téve vékony tűvel a gyökércsatornába fecskendezzük, úgy hogy a csúcson túlra ne préseljük, a tűt lassan távolítjuk el, miközben a dugattyúba nyomást gyakorolva a csatornát feltöltjük.

Gyökértömő anyagok:

 1. Szilárd gyökértömő csúcsok: guttaperchacsúcs (point), ezüstpoint
 2. Plasztikus anyagok:
  • paszták:
   • kloropercha ( guttaperchát kloroformban, v. szén – tetrakloridban megpuhítanak)
   • kloropercha N-O paszta ( porított guttapercha+cinkoxid+kloroform+rexin)
  • cementek:
   • cinkoxifoszfát cement, gyógycementek: a cementhez adott jodoform, hidroxikinolin, ezüst nioform gyógyhatást fejt ki
   • cinkoxid - eugenol – cement: legtöbb gyökétömő anyag alapját képezi (Procosol, Tubil – Seal – Kerr, Diaket – Espe, Sargenti, Endomethason, Sani – Sanitaria, Caryosan – Spafa, Nogenol – COE, polikarbonát cement)
  • műanyagok: Trey, Silastic – Dow, Hydron NPD Dental

Követelmények a gyökértömő anyagokkal szemben:

 • csúcsig érő legyen → a tömőanyag zárja le a gyökércsatorna apicalis határát
 • falálló legyen, fogbélűrt hermetikusan tötse ki
 • térfogatát ne változtassa (zsugorodás: falállóság romlik, tágulás: gyökeret megrepesztheti)
 • a gyökércsúcs körüli szöveteket ne irritálja
 • ne oldódjon a szövetnedvekben, ne lépjen reakcióba vele
 • adjon érzékelhető röntgenárnyékot
 • ne színezze el a fogat
 • fertőtlenítő hatása legyen, ne legyen bakteriostatikus
 • lassan keményedjen, könnyen keverhetően finom szemcséjű legyen
 • könnyen elkészíthető, eltávolítható legyen
 • jól tapadjon a gyökércsatorna falához