Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés

Mindazon fertőzések, melyek az eü. ellátások során, azzal összefüggésben alakulnak ki vagy a kezelt személynél, vagy az eü. dolgozónál.

Infekciókontroll

Az eü.ellátással összefüggő fertőzések rizikó tényezőinek kiküszöbölésére szolgáló módszerek,(pl. fertőtlenítés,sterilizálás ,védőeszközök használata stb.) összessége,mely a lehetséges fertőzések kórokozóinak terjedési módjának és a fertőzések iránti fogékonyság ismeretén alapul.

Infekciókontroll protokoll

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére szolgáló módszerek helyi szabályainak, folyamatainak leírása (izoláció, védőeszköz használat, aszeptikus technikák, fertőtlenítés/sterilizálás, oktatás.

Rizikópáciens

  1. Az az ellátandó beteg aki fertőző betegséget kórokozóját üríti,emiatt ellátása során a kórokozók átadásának kockázata,a fertőzés kialakulásának veszélye nagyobb.
  2. Olyan kezelendő beteg,aki egészségi állapota ,alapbetegségei (immunállapota)miatt különösen fogékony a fertőzések iránt.

A fertőzés megelőzésének legfontosabb módszerei

Kézfertőtlenítés 

A kezelés megkezdése előtt.
A kesztyű levételét követően.
Két beteg kezelése között.
Eszközkezelés és tisztítást követően, eszközökkel/műszerekkel való manipuláció megkezdése előtt.
A munkahely elhagyása előtt.

Fertőtlenítő takarítás zónák szerint Higiénés zónák

A fogászati rendelőt, a fertőzési kockázat szempontjából a következő higiénés zónákra lehet felosztani: kezelési zóna, kezelési zónát övező terület, a kezelő többi része. A fertőzés kockázata függvényében az egyes zónákra különböző higiénés rendszabályok vonatkoznak.A kórokozók terjedésének/átadásának a legnagyobb kockázata a kezelési zónában van.

Kezelési zóna:A fogászati egységkészülék fejtámlájától számított 1-1,5 m
Minden beteg után fertőtlenítendő:

  • tároló asztal,görkocsi
  • kézidarabok,puszter,depurátor
  • szennyezett eszközök ledobója

Csak az aktuális beteg kezeléshez felhasználandó anyagmennyiség lehet ezen a zónán belül.

Kezelési zónát övező terület: itt tartandók a leggyakrabban használatos anyagok, eszközök. Ezek is legyenek letakarva,a védőtakarást minden beteg után cserélni kell ,a műszak végén fertőtlenítés  kézidarabok foglalata,röntgen,kézmosó,csapok,lámpa,szívótömlő,köpőcsésze,kapcsolók,csapok,használt anyagok,fejtámla,kartámasz.
Amennyiben takarás nincs,ezeket minden beteg után fertőtleníteni kell.

A kezelő többi része pl.adminisztrációs terület,falak,padló) nem érintkezik közvetlenül a betegből származó anyagokkal,a fertőzések terjedésében nem játszik szerepet.

Eszközfertőtlenítés/sterilizálás

Az aszeptikus betegellátás legfontosabb alapelve,hogy minden szájba kerülő eszköznek is sterilnek kell lenniük.

Aszeptikus technikák alkalmazása:

  • Fogászati röntgennél, fogpótlásnál:(lenyomatok fertőtlenítése)
  • Konzerváló fogászat (kofferdam)
  • Fogászati laboratórium (vér, nyál)
  • Lenyomatok kezelése, protézis (antimikrobiás szappannal)
  • Fogászati egységkészülékek (turbinába, lég vagy vízvezetékbe esetleg bejutó váladékok eltávolítása, ezért a nagy fordulatszámú kézidarabot minden páciens megkezdése előtt 20-30 mp-ig járatni kell).

Védőeszköz használata

Személyzet védelme: kéz védelme, védőruházat, szem és arcvédelem
Beteg védelme: nyálkendő, egyszer használatos pohár,kofferdam