Inlay

Olyan fogtömés, ami a megfelelően előkészített cavitasban, cementtel mereven rögzül. Lehet nemesfémből, kerámiából és keményműanyagokból.

Nemesfém készítési módja: 2 féle képen lehet

 • Direkt:
  • nincs lenyomat
  • nincs minta
  • fogorvos mintázza a rendelőben, inlay viaszból/kemény/ vagy Paten Resin mintázó műanyagból
 • Indirekt:
  • prepozíciós lenyomatvétel
  • IV. vagy V. oszt. műanyag alapú gipszből
  • fogtechnikus mintázza inlay viaszból vagy Paten Resinből

Csapozás

A nemesfém ötvözet típusa szerint:
előmelegítés, öntés

Szintén nemesfémre jellemző paraméterek szerint, elektromos olvasztás
zárt rendszerben, öntési leporello.
Szabályos lehűtés, kidolgozás, polírozás

A praematur érintkezések miatt 120-as alumínium oxiddal lefújjuk a felszínt, visszamattítjuk a felszínt és a fogorvos, amikor beragasztja az inlayt és eláll, ahol eláll, ott kifényesedik az inlay, majd ezután kipolírozza és rápolírozza az inlay széleit az ép fogfelszínekre.
Így kizárt a másodlagos caries.

Inlay fajtái:

Kiterjesztés szerint határozzuk meg: MO, OD, MOD.

Onlay: az egész fogfelszínre kiterjed, plusz az aproximális területekre is.

Műanyag inlay:2 lehetőség van

 1. magas nyomáson nedves közegben polimerizálódó
 2. fényre polimerizálódó

Fényre polimerizálódó:

 • lehet konvencionális:
  • két csonkot készítünk(mester, munka)
  • munka csonkot izoláljuk utána a dentint, él vagy zománc, majd színezés  
  • rétegenként előpolimerizáljuk aztán végleges polimerizálás
  • kiforrázzuk és kidolgozzuk.
 • kerámia mikrokompozit:
  • 2 csonkot előkészítünk(mester, munka)
  • munka csonkot izoláljuk
  • első réteg, opák dentin
  • utána dentin, él vagy zománc, esetleg transzparens
  • minden réteget előpolimerizáljuk, majd végleges polimerizálás, fény polimerizálóval
  • polimerizáció után a mestercsonkra adaptáljuk és miután polírozzuk, saját pasztájával
  • pillérek lehetnek az inlay fogak→üvegszálas rögzítés.

Kerámia inlay: 3 lehetőség van

 • tűzálló csonkra: a mestercsonkról dublirozással másolatot készítünk, majd felöntjük tűzálló anyaggal→ megkapjuk a munkacsonkot
 • a munkacsonkot opákerezzük első rétegben általában színezhető is, ezután égetjük
 • helytől függően opákerezzük dentin vagy dentin, a következő lépés utána él vagy zománc, a páciens életkorától függően transzparens, majd színezés.
 • első égetés, majd korrektúra /kontaktpont, széli záródás/
 • felületi festés, ezután a 2. égetés
 • felület teljes felérdesítése→ teljes fényégetés

CAD- CAM módszer: speciális készülék szükséges hozzá

 • az orvos oralkamerával „letapogatja” a csonkot és az üreget
 • képernyőn megtervezi a pótlást
 • a készülékkel előre elkészített kerámia tömbből, a készülék kifaragja az inlay formáját→ nincs zsugorodás
 • cavitas jelöli, felszín felérdesítése, az inlay adaptálása és beragasztása.

Prés kerámia: minta, mintázás, folyamata, tabletta, /fogszínnél/