Az orvosi laserberendezések felépítése és működése

Az orvosi laserberendezések egy - kisebb - része, elsősorban azok, melyek az orvosi laboratóriumokban vagy a kutatóhelyeken állnak az orvostudomány szolgálatában, nem különbözik lényegesen az élet más területein (iparban, hírközlésben, kutatásban stb.) használatos készülékektől. A többinek viszont, mellyel az emberi szervezet egy-egy részének vizsgálatát vagy kezelését kívánjuk elvégezni - ahhoz hogy alapfeladatát el tudja látni -, speciális kialakításúnak kell lennie. Nemcsak arra kell alkalmasnak lennie, hogy a megfelelő paraméterekkel rendelkező lasersugarat előállítsa, hanem arra is, hogy azt - megfelelő módon - az emberi szervezet kívánt területére (pl. a fog gyökércsatornájába) elvezesse és ezentúl a helyszínen különböző manipulációkra (kézidarab) adjon lehetőséget. Fentieken túl,  egyes lasertípusok esetén az alkalmazási technikához elengedhetetlen, hogy a laser összekapcsolható, illetve csatlakoztatható legyen különféle optikai eszközökkel, vagy lehetőséget biztosítson a hagyományos vizsgáló-terápiás eszköz és a laser egyidőben történő használatára. Szükség lehet hűtésre (fogfúrás), elszívásra és más egyébre is.
A keményszövetek laseres megmunkálása elvileg végezhető hűtés nélkül is, de a pulpavédelem biztonságát a megfelelő irrigáció biztosítja. Erre alapvetően a következő megoldások lehetségesek:

  • levegő,
  • desztillált víz,

A laserforrás önmagában természetesen orvosi célú alkalmazásra nem felel meg. Ahhoz, hogy orvosi laserberendezésről beszéljünk, annak három alapvető funkciót kell teljesítenie:

  1. Kontrollált módon a megfelelő paraméterekkel rendelkező lasersugár előállítása (pontos beállítás lehetősége: teljesítmény, impulzushossz, stb.).
  2. A laserforrástól az alkalmazás helyére (testüreg, testfelület stb.) a lasernyaláb odavezetése (fényvezetőkarokkal, flexibilis szálakkal, nyalábmanipulátorokkal stb.). 
  3. A kívánt helyen a lasersugár - megfelelő technika szerinti - bevitele a szövetekbe vagy a szövetekre (mikromanipulátor, kézidarab, flexibilis szálak stb.).

Az orvosi laserberendezések három nagy csoportba sorolhatók aszerint, hogy sebészi célokat, soft-laser terápiát, diagnosztikai célokat szolgálnak-e. A kívánt hatás elérése céljából  a készülékeknek más-más tulajdonságoknak kell megfelelniük.
Sebészi laserek esetén általánosan jellemző a nagy teljesítménysűrűség igénye. A kívánt szöveti hatás általában a lasernyaláb lehető legnagyobb fókuszálásával, máskor pedig optikai eszközök segítségével, megfelelő szétterítésével érhető el.
A sebészi laserek legismertebb fajtája a CO2-laser Általában a berendezéseknek meg kell felelniük a steril műtői körülményeknek is. A kezelendő szövetekben, a műtéti technikától függően kell a teljesítményt, valamint az expoziciós időt szabályozni. A lasernyaláb átmérőjét lencsékkel lehet megfelelő foltátmérőre beállítani, mely vagy a kézidarabban, vagy a mikromanipulátor-operációs mikroszkópban, vagy a flexibilis szál végén kerül elhelyezésre. Gondoskodni kell a keletkező égéstermékek eltávolításáról. A lasersugár paramétereinek beállítása a kezelőpanelen történik, a lábkapcsoló lenyomásával nyitható a fényzár, melyet a nyaláb útjába építettek.

A soft-laser terápiában szereplő laserberendezések esetében nagy teljesítménysűrűség nincs, mivel ezek a 100 mW tartomány alatt vannak. A lasersugár kívánt területre juttatásakor flexibilis szálakat vagy nyalábmanipulátort használunk, a kisebb készülékek esetében nincs is szükség sugárvezető eszközre, mivel a készülék kézben elfér. Ezen berendezések esetében éppen ezért a jó szállíthatóság, a telepről történő működtethetőség, a miniatürizáció előnyöket jelent. A leginkább elterjedt ebben a csoportban a Helium-Neon-laser, valamint a diódalaserek.

Széndioxid-laser

Jó hatásfoka, nagy teljesítménye miatt a gyógyászatban a gázlaserek között a legjelentősebb  a széndioxid laser. A sebészi laserberendezések között világszerte ebből a fajtából üzemel a legtöbb, ez  sok orvosi szakmában alkalmazott kitűnő univerzális eszköz.
A folytonos üzemmódban működő széndioxid lasereket sebészi eszközként használva egy elektromechanikus fényzárral kell ellátni, amelyet a sebész lábkapcsolóval működtet. A fényzár egyúttal lehetőséget ad a kezelőpanelen előre beállított időtartamú impulzus kibocsájtására. A nagy teljesítmény és a rövid expoziciós idő a környező szövetekben a hő terjedését behatárolja. 

Klinikai laseralkalmazás

A stomatológiában a laserek a mindennapos gyakorlat eszközeivé váltak. Az utóbbi évtizedben különösen elterjedtek a soft-laserek mellett, nyilvánvaló előnyeik miatt, a nagyteljesítményű - sebészi - laserek is. 
A laboratóriumi diagnosztikában a nyál vagy a fog kemény szöveteinek vizsgálata történik a rendkívül kis anyagmennyiségek elemzésére is használható lasersugárral. A klinikai diagnosztikában a káriesz vizsgálatában, a fog anyagainak elemzésérben, az orthodontiai tervezésben, az arckoponya orthognathiai műtéteinek modellezésében, a fog tartószöveteinek vérátáramlás mérésében vagy a protetikai rehabilitációban játszik szerepet. A photodinamikus terápia mind a malignus tumorok - pl. a basaliomák - pontos diagnózisát, mind pedig szelektív terápiáját szintén lehetővé teszik a laserek. Alkalmazzák a soft lasereket a szájnyálkahártya gyulladásos kórképek, parodontalis megbetegedések, dentalis gyulladások, csontműtétek utáni állapotok, nyálmirigybetegségek, izületi kórképek, fájdalombetegségek kezelésében. A sebészi laserek számos területen áttörést jelentettek a sztomatológiai sebészetben a praecancerosisok, jóindulatú és kezdeti stádiumú rosszindulatú tumorok sebészetében, a preprotetikai műtétekben, a parodontalis sebészetben, a vérzékeny betegek ellátásában. Egyre szélesebb körben lehetséges a fog kemény szöveteinek megmunkálása is lasersugárral. Használható a kavitásalakitásban, a gyökércsatorna kezelésében, a zománckondicionálásban, barázdazárásban, fogkőeltávolításban és egyre több területen.

Soft laser terápia

A soft-laserek alapvető hatásai a fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés és a biostimuláció, valamint a sebgyógyulási folyamatok gyorsítása. Szájnyálkahártyabetegségek közül a herpes, az aphta, a nem gyógyuló nyálkahártya fekélyek, krónikus gyulladásos jelenségek, stomatitis a leggyorsabb eredményt mutatják. A laserterápia gyors hámosodást eredményez, a gyógyulási idő általában a felére lerövidül.
Parodontalis kórképek közül a parodontitis, a gingivitis, a fogak előtörését, fogszabályozást kísérő jelenségek, tasakok hagyományos vagy lasersebészeti kezelése kiegészítve soft-laserrel gyors sebgyógyuláshoz, csontregenerációs folyamatok megindulásához, a gyulladás gyors szanációjához vezet.
Fájdalomszindrómák között a trigeminus neuralgia, atipusus arcfájdalom, postoperativ, posttraumás fájdalom eseteiben - a gondos diagnózist követően - a hagyományos terápiát kisteljesítményű laser-kúrával kiegészítve - vagy esetenként önállóan is - a fájdalomrohamok száma és a fájdalom erőssége jelentősen mérsékelhető.
A temporomandibularis izületi kórképek - arthrosis, arthritis okozta panaszok - posttraumás izületi fájdalmak, reflektorikus szájzár és egyéb folyamatok eseteiben elsősorban a fájdalom gyors megszüntetésével, a gyakran fennálló szájzár oldásával lehetővé válik a sztomatológiai szanáció, majd a hagyományos és a laserterápiás kezelés a panaszok jelentős mérséklődéséhez vezethet. Reflektórikus szájzár lasersugárral sok esetben azonnal - 2-3 perc alatt - oldható.
Dentális eredetű gyulladásokban, periodontitis, gyökérkezeléshez kapcsolódó panaszok, periostitis, lymphadenitis, osteomyelitis, phlegmone eseteiben a gyulladásos jelenségek 
- hagyományos módon kezelve és közben lasert is kiegészítésképpen alkalmazva - gyorsabban és sokkal mérsékeltebb fájdalomtól és oedemától kisérve gyógyulnak. 
Nyálmirigybetegségek, asyalia, syaloadenitis, syaloadenosis esetében a bevált, ismert eljárásokat laserkezelés kúrával egészíthetjük ki, és a nyáltermelés serkentése, a fájdalom és egyéb panaszok mérséklődése tapasztalható sok esetben.
Csontgyógyulási folyamatok serkentése, szájsebészeti csontműtétek (resectio, cystectomia, implantatio, extractio, dentoalveolaris műtétek stb.) után azonnal laserterápiát alkalmazva a postoperativ oedema és a fájdalom csökken, majd a műtét utáni 2-4 napban tovább alkalmazva a hámosodás, a sebgyógyulás felgyorsul, és a varratszedés 2-3 nappal hamarabb elvégezhető. A szövődmények száma jelentősen csökken .
Fontos, hogy a soft-laserterápiát gondos vizsgálat, pontos diagnózis előzze meg, a legtöbb esetben a hagyományosan bevált gyógymódok kiegészítésére, esetenként önállóan is alkalmazható. 

Lágyrészsebészet

A lágyrészsebészet időrendben elsőként terjedt el, a széndioxid laser tökéletesen jó szájüregi alkalmazhatóságának köszönhetően. Rendkívüli előnyöket nyújt a lasersebészet  a lasersugár kitűnő műtét közbeni vérzéscsillapító hatása révén, valamint a műtét után tapasztalható jó sebgyógyulás, minimális oedema és fájdalom miatt. A sebészi lasersugár különleges műtéttechnikai lehetőségeket nyújt az operatőrnek és a hagyományosnál kevesebb kellemetlenséget jelent a betegeknek. 
A preprotetikai sebészetben vérzésmentesen, minimális hegesedéssel jár a CO2, dióda vagy Nd YAG laserrel való granuloma fissuratum eltávolítás, frenulectomia, kóros nyálkahártyaképletek átmetszése, korrekciója, vestibulumplasztika, a fogpótlások elkészítésekor vagy a fogsorviselés során észlelt ínyhyperplasiák eltávolítása és egyéb beavatkozások esetében.
Nyálmirigybetegségek között a ranula, a mucocele, a kivezetőcsőben levő nyálkő sebészi laserrel gyorsan eltávolítható.
Praecancerosisok sebészetében a laser kitünő alkalmazási területe a leukoplakia, erythroplakia, cheilitis chronica, fekélyek és egyéb rákmegelőző állapotok hatásos kezelése, melyet mindig szövettani vizsgálat kísér. Egyes esetekben előnyösen kezelhető a lichen is.
A tumorok kezelésében az onkológiai sebészet előnyösen alkalmazható eszköze a CO2, dióda és a Nd YAG laser. Főként az erősen vascularizált tumorok sebészetében történő alkalmazása különösen nagy előnyt jelent (haemangioma, epulis stb.). Lasersugárral mind koaguláció, mind vaporizáció, mind vágás végezhető. Vérzékeny betegek csoportjába tartozók fogextrakciója, műtéti beavatkozásai során az érelzáró tulajdonságú lasersugár igen előnyös.
A sebészi laserek sikeres terápiás alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges: 

  • a beteg részletes vizsgálata, gondos diagnózis felállítása, 
  • megfelelő készülék és kezelési körülmények,
  • laserterápiás ismeretek (hivatalos vizsga).