A fogszabályozás tárgya:

A fogazat alaki rendellenességek gyógyítása, megelőzése, az állcsontok deformitások korrekciója, az arcvonások javítása.

Fogszabályozás indikációi:

 1. a fogak torlódása miatt → a fogak szuvasodása
 2. a korán eltávolított tejfogak → fogívszűkület kialakulására ad esélyt
 3. harapási eltérések →
  • Segmentumokat érintő eltérések:
   • protrúzió:
    a frontfogak  koronai részei előre dőlnek
   • retrúzió:
    a felső koronai frontfogak befelé dőlnek
   • keresztharapás:
    több felső frontfog, vagy kisörlő az alsókhoz képest befelé, orálisan harap
   • nyitott harapás:
    záró helyzetben az egyes fogcsoportok, többnyire a metszőfogak, ritkábban az oldalfogak nem érintkeznek
  • Egész fogívet érintő eltérés:
   • mélyharapás: 
    3mm–nél nagyobb metszőfog – túlharapás, meredek Spee-görbe, nyugalmi helyzetben 3–nél nagyobb interartikulációs térköz
   • disgnath fogazat:
    egy vagy minkét fogívben a normálistól lényeges eltérés van
   • prognathia:
    a maxilla és a felső fogív a normálisnál előbbre állnak
   • progenia:
    a mandibula túlméretezett , a normálisnál előbbre áll ( bulldogharapás)
   • micrognathia:
    a maxilla kicsi, fejletlen
   • microgenia (madárarc):
    fejletlen kis mandibula a normálisnál hátrább áll
   • aszimetria:
    a fogívek két oldala között aránytalanság van
  • Egyes fogakat érintő eltérések:
   • ectopia:
    A fog a fogíven kívül vagy belül helyezkedik el
   • keresztharapás:
    záróharapásban az antagonista alsó mögé harap
   • retentio:
    a kifejlődött fog nem képes előtörni, és a csontban marad
   • traumatikus occlusio:
    a fog korai kóros érintkezése az antagonistával
 4. állkapocsizület betegségei
 5. ajkak krónikus gyulladása
 6. beszédhibák
 7. pszichés negatív hatások
 8. szerzett tényezők:
  • szájlégzés
  • atipusos nyelés
  • ujjszopás
  • körömrágás
  • fogcsikorgatás
  • táplálkozási szokások
  • általános betegségek
  • cumisüvegből való szopás

A fogszabályozási diagnózis meghatározásához az Angle–féle occlusiós rendszert (amerikai fogszabályozó orvos) használjuk, ami az állcsontok és a fogívek mesiodistális viszonyait veszi alapul. A felső hatosok helyzetét mindig normálisnak vesz, az eltérés az alsó hatosok helyzetéből adódik.

 • Angle I. osztály:
  A felső hatos mesiobuccalis csücske az alsó hatos mesio- és centrobucalis csücske közötti barázdába harap.
 • Angle II. osztály:
  Az alsó hatosok a normális helyzetnél distálisabban harapnak.
  • Angle II./1 csoport:
   A felső metszőfogak előrefelé dőlnek ( protrusio overjet), alsók befelé dőlnek (retrusio).
  • Angle II./2. csoport:
   A felső frontfogak befelé dőlnek, harapásban az alsókat takarják.
 • Angle III. osztály: 
  Az alsó hatosok a normálisnak előbbre harapnak. ( buldogharapás)

Fogszabályzás megkezdése:

 • 5-6 éves korban megjelenő rendellenességek
 • fogváltás menetét ellenőrizni 7-12 év, vegyesfogazat időszaka
 • maradófogak időszaka
 • felnőttkori kezelés

A sikerhez hozzájárul a gyerekeknél: gyermek, szülők, orvos együttműködése, kitartása szükséges.

Helyes diagnózis felállítása:

 • kezelési terv
 • alapos vizsgálat
 • speciális rtg felvétel
 • lenyomatok
 • gipszmintákon mérések

Kivehető készülékek:

Előnyei:

 • minden fogat bekapcsol az erőrendszerbe
 • az erő nem állandóan hat és nem túlságosan nagy
 • aktiválása és ellenőrzése kevés időt igénylő feladat
 • tisztán tartása egyszerű
 • sokféle eltérésre alkalmazható

Hátrányai:

 • elengedhetetlen a páciens aktív közreműködése
 • kezelési idő hosszabb
 • túl nagy készüléket nehezen szokták meg a betegek
 • rövid apró fogakon nehezen ül meg, kiesik
 • nem minden eltérésre alkalmazható

Formái:

Aktív lemezek: 

Beépített tágító csavarból, vagy csavarokból és tágítólemezekből áll. Fogak, vagy fogcsoportok elmozdítására szolgál.

Passzív lemezek:

Nincs beépítve tágító csavar, így maga az alaplemez passzív. Harapásemelő, vagy előreharaptató hatást idéz elő.

Aktivátorok, funkciós készülékek:

Mesiodistális és vertikális eltérések korrekciójához.

Rögzített készülékek:

Előnyei:

 • nem szükséges a páciens együttműködése, mert fixálva van
 • pontosan szabályozható az erő nagysága, iránya
 • testes elmozdítás is végezhető
 • kezelés rövidebb ideig tart

Hátrányai:

 • tisztántartása nehezebb
 • esztétikailag hátrányos
 • aktiválása hosszabb ideig tart
 • gyakorlatot kíván a felhelyezése, mert a nem pontos alkalmazása károsodást okozhat

Formái:

Lokális rögzített készülékek funkciói:

 • helyfenntartók: 
  tejmolárisok korai extrakcioja után
 • diasztéma zárók:
  diasztéma medianum zárására
 • keresztharapásos fogak korrigálására
 • Hyrax tágító csavar:
  gyűrűk segítségével rögzül, fémkarok tartják.

Multiband készülékek:

A szabályozandó fogakra acélgyűrűvel rögzítjük cementtel, vagy ívet tartó zárakat ragasztunk a fogra.

Alap multiband technikák:

 • ikerív:
  két párhuzamosan rugalmas drótív, elsősorban a frontfogak rendellenességeire
 • élív- rendszer:
  téglalap átmetszetű rugalmas drótív (Angle)
 • vékony drótív rendszer:
  körmetszetű rugalmas drótívek

Arcíves készülék (haedgear):

 • belső ívből, arcívből és a rugalmas szalagokból áll
 • nem állandó viselésű
 • Angle II.  anomáliákra

Helyfenntartók:

 • drótívek, melyeket tartógyűrűkhöz forrasztanak
 • résnyitó: hely teremtésre is alkalmas
 • kivehető helyfenntartók

Anomáliák korai kezelése:

 • állsapka:
  extraorális erhorgonyzású,  progeniák és mesiálharapás kezelésére
 • pitvarlemezek:
  aktív és passzív, vegyesfogazat idején nyitott harapás kezelésére
 • ferdesíkok:
  lingualis felső metszők korrigálása
 • harapásemelő sánc:
  mélyharapás megelőzésére ill. enyhítésére