1788 - 1830

Egy új korszak, az irodalmi romantika kezdeményezője, az irodalmi élet első fővárosi szervezője.

Bátyja, Kisfaludy Sándor példáját követve katona akart lenni. A hadi pályából azonban hamarosan kiábrándult, szakított apjával és családja feudális légkörével, kilépett a katonaságtól, s elhatározta, hogy festő lesz.

Tehetsége azonban az irodalom felé vonta, s hamarosan ünnepelt drámaíró lett. 1821-ben létrehozta az Auróra című almanachot (irodalmi folyóiratot pótló "zsebkönyv"), köréje gyűjtötte az új, romantikus írói tábor legjobb fiataljait, s ezzel Pestet tette irodalmunk központjává. Az Auróra sikeresen szolgálta a magyar szépirodalom széles körben való elterjesztését.

Szatirikus elbeszéléseiben bírálta a maradi nemességet, szép hazafias költeményeket írt, utolsó éveiben érdeklődéssel fordult a népdalok felé, s maga is írt népies dalokat. Még akkor is nagy szegénységben élt, amikor vezérszerepet vitt a fiatal írók közt. A tüdőbaj ölte meg.