1772 - 1844

A hazai nemesség legnépszerűbb költője volt a XIX. század elején.

Birtokos-nemes családból származott, a bécsi testőrség tagja lett, de könnyelmű életmódja miatt áthelyezték Milánóba. Itt francia fogságba esett, s Provence-ban kezdte írni legnagyobb sikert aratott művét, a Himfy szerelmei című, részben elbeszélő, részben lírai versciklus első részét.Ez a vers­ciklus az első országos hírű szerelmes költővé avatta Kisfaludyt.

Kiszabadulása után egy ideig még harcolt Napóleon ellen, aztán leszerelt, s felesége birtokán gazdálkodott. 1809-ben, a nemesi felkelés alkalmával ismét hadba szállt. A maga korában közkedveltek voltak a nemesség múltját eszményítő verses regéi.