Nézettáblák (VIEW)

Nem léteznek fizikailag az adatbázisban. Lehetővé teszi 1 v. több táblázat adatainak más módon történő megjelení­té­sét. Nézettáblában nevezhetjük másképpen az oszlopo­kat, mint az eredeti táblázatban, elhagy­hatunk sorokat és oszlopokat, új oszlopokat képezhetünk, valamint mindezeket több táblázat adataiból hozhatjuk létre. A nézettábla valójában nem tárol adatot, ha az adat az eredeti táblában megváltozik, vele változik a nézettábla is, viszont: a nézettábla adatain végre­hajtott módosítás eredménye az eredeti táblázatban kerül tárolásra.

A nézettáblák célja az, hogy az adatokat minden felhasználó egyedi igényei szerinti csoportosí­tás­ban kezelhesse. Lehetséges táblázatok összekapcsolása 1 nézettáblára. Az összekapcsolás a kapcsolati feltétel megadása révén történik. Egy kapcsolati feltételben mindig 2 táblázat szerepel. A kapcsolatot képező mezőknek mind2 táblában azonos típusúnak és azonos tárolási méretűnek kell lenni.
Nézettáblát a CREATE VIEW utasítás segítségével képezhetünk. Minden olyan SELECT utasítás használható VIEW képzésére, melyben az ORDER BY, FOR UPDATE és a FOR FETCH ONLY kulcsszavak nem szerepelnek. Nézettábla törlése: DROP VIEW ...

Nézettáblák létrehozása

Tehát a nézettábla definiálásának alakja: CREATE VIEW <név> AS <definíció>;
A <név>-nél megadjuk a nézettábla nevét.
A <definíció> helyén olyan lekérdezés szerepel amely definiálja a nézettáblát.
Nézettáblák lekérdezése: Úgy kérdezhetünk le nézettáblát, mintha egy tárolt reláció lenne.
Adatok módosítása nézettáblákon keresztül: Csak nagyon egyszerű nézettáblát módosíthatunk. A módosításra SQL2 szabályok vonatkoznak.
Táblázatok összekapcsolása: Az összekapcsolás legegyszerűbb formája a szorzat, de ezt ritkán használjuk. Sokkal megfelelőbb a

  • théta-összekapcsolás (JOIN): R JOIN S ON <feltétel>; Ilyenkor az R × S szorzatot az ON utáni feltétel szerinti kiválasztás követi.
    Két reláció szorzásánál jóval gyakrabban van szükségünk arra, hogy összekapcsoljunk relációkat oly módon, hogy csak azokat a sorokat párosítsuk, amelyek valamilyen módon összeillenek. Az összeillesztés legegyszerűbb módja a
  • természetes összekapcsolás (NATURAL JOIN): Jele: R S Két relációnak csak azokat a sorait párosítjuk össze, amelyek megegyeznek a reláció összes közös attribútumán. Azokat a sorokat amelyek nem párosíthatók egy másik sorral, lógó soroknak nevezzük.

Nézettáblák

  • külső összekapcsolás (OUTER JOIN): a külső összekapcsolás abban különbözik a természetes összekapcsolástól, hogy az eredményhez hozzáad minden olyan sort, amely a másik reláció egyik sorával sem kapcsolódik össze. Tehát az összekapcsolt lógó sorok azon attribútumai, melyek a másik relációhoz tartoznak, NULL értékkel lesznek feltöltve.

Létezik:

  • teljes külső összekapcsolás
  • bal oldali külső összekapcsolás
  • jobb oldali külső összekapcsolás

Nézettáblák