1. Adatbázis-elemek: Az SQL a következő adatbázis-elemeket kezeli: - Táblázat: Koncepcioná­lis és fizikai szinten definiált, a háttértárolón tárolt, adatokat tartalmazó táblázat.
  • Nézet: Fizikai szinten nem létező virtuális táblázat, melynek adatai az alaptáblában tárolt adatok.
  • Szinonima: A táblázathoz és a nézetekhez másodlagos nevet is rendelhetünk. Az utasításokban az eredeti nevek helyett ezeket a szinonimákat is használhatjuk.
  • Index: Logikai rendezéshez használható.
  • Katalógus: Az adatszótár szerepét betöltő táblázatok.
 2. Jelkészlet: Kis- és nagybetűk, számok, műveleti jelek, írásjelek, elválasztó jelek, egyes különleges jelek ($, %, &, #, ^, @) alkotják az SQL jelkészletét.
 3. Szintaktikai elemek: Az SQL alapegységekből épül fel, melyeket elválasztó jelek határolnak. Az alapegységek fajtái: kulcsszavak, azonosítók, műveleti jelek, literálok.
 4. Utasítások szerkezete: Az SQL utasítások valamilyen igével kezdődnek, ezzel jelezve a fel­szólító módot. Az utasítások záradékokra tagolódnak. A záradékok az utasítás tárgyát és a végrehajtás feltételeit, körülményeit írják le. Minden záradékot jellemző kulcsszó vezet be. A záradékokban szerepelhetnek kifejezések, hivatkozások az adatbázis objektumaira, továbbá feltételek.
 5. Adattípusok: 5 féle van: a számszerű, szöveges, dátumjellegű, bináris vagy logikai, valamint a nyers, szerkezet nélküli típust.
 6. Utasítások fajtái: Adatdefiníciós, adatkezelési, valamint adatbiztonsági utasítások.
 7. Kifejezések és műveletek: Numerikus ( a 4 alapművelet, számtani relációk, számtani f.v., halmaz f.v-ek, oszlop f.v-ek, egyéb matematikai műveletek ); karakteres ( minta szerinti keresés, összefűzés, csonkítás, részlet kiemelése, feltöltés ); dátum és idő ( átalakítás dátummegadások és dátumformátumok között, részletek kiemelése, összehasonlítás, intervallumképzés, dátumok és intervallumok összeadása, vagy kivonása ); bináris és logikai műveletek ( negáció, logikai ÉS, logikai VAGY ).

Adattípustól függetlenül értelmezhetők az összehasonlítás operátorai. Ide tartoznak az =, !=, <>, <, <=, >, >=, !>, !< valamint a LIKE (olyan, mint) kulcsszó.