Bevezetés:
A kommunikatív jelenség és a személyközi kommunikáció között különbség van.
Közvetlen embere kommunikáció: Ha két ember beszélget egymással és közben egyikőjük karba teszi a kezét.
Közvetett emberei kommunikáció: az a gesztus, amely muskátlit helyez el az ablakba, azt jelezvén, hogy „ jöhetsz”.
A kommunikáció eszköze: levél vagy távirat, de a levél nem közvetít, hanem maga a kommunikáció.
A személyközi kommunikációt vizsgálva manapság a dialógust tekintjük tipikus (paradigmatika ) esetnek.
A személyközi ( közvetlen emberi ) kommunikáció eseteinek vizsgálatában két irányt különböztetünk meg., a vizsgálatok vagy szerkezetiek vagy dinamikusak.
Szerkezeti vizsgálat: azokat az elemeket különböztetik meg leíró értelemben, amelyek szükségesek és elégségesek, vagy csak lehetségesek a kommunikáció sikeréhez. Pl.: csatorna, kód, kommunikátum.
Dinamikus vizsgálat: azokat a folyamatokat különbözteti meg, amelyek szükségesek és elégségesek vagy csak lehetségesek a kommunikáció sikeréhez, ilyen a belebonyolódás, kihátrálás és a stratégia.

Tétel: A kommunikátor

Kik a résztvevői a személyközi kommunikációnak? Mi magunk

Személyiségünkkel veszünk részt a közvetlen kommunikációban, azaz teljes emberi valónkkal.
A kommunikátor a kommunikáció ágense. Nem azonos a személyiséggel sem fogalmilag, sem pedig csak személyiségek találhatók értelmezési tartományában. A kommunikátor sajátos szerep, értelmezési tartományában szerepek találhatók. Vannak olyan szerepek, melyek jellegzetesen kommunikátor szerepek, a közvetlen emberi kommunikáció eseteiben is megjelennek. Ilyen pl. a tanáré, íróé, olvasóé. Vannak olyan kommunikációs szerepek, amelyek a mindennapi beszéd, szóhasználat részévé váltak. Semmi meglepő nincs abban, hogy másként beszélek a barátommal, mint egy vadidegen emberrel.
A szerep bizonyos viselkedés minta készlete. Egy adott szerepben az adott társadalmi környezet várakozásainak megfelelően megjelenő viselkedés mintákat a szerep megvalósítójának ismernie kell előzetesen ( a priori ), felkészültnek kell lennie a szerep megvalósításra. Ebből az is következik, hogy egy adott szerep tartalmát illetően az ágens lehet tévedésben, lehet felkészültsége hiányos.
A személyiség teljes leírásához azok a szerepek is hozzátartoznak, amelyekben nem hajlandók megmutatkozni, de az adott kommunikációs közösség szerepkészletének része.
A sikeres kommunikáció egyik feltétele, hogy a kommunikátor ismerje és megismerje miféle szerepben mutatkozik meg kommunikációs partnere. Egy adott kommunikátort az is jellemez, hogy ez társadalmi státuszának operacionalizálásaként fogható, hogy miféle szerepmegvalósításokat tekint a társadalmi környezet vele kapcsolatban legitimnek, illetve illegitimnek.
A társadalmi státuszt tekinthetjük egyfajta mozgástérnek, melyet a társadalom biztosít adott tagjának. A szerep megvalósítás norma követés. A kommunikátor harmonikus szerep megvalósítása kongruens komm.-ot eredményez, a konfliktusos pedig inkongruenst..
Metakommunikáció: azok a nem verbális kommunikációk, amelyet a verbálisan kommunikáltakat minősítik. ( az efféle kommunikációk nagyon gyakran hazugságok.)