A kód egy kommunikációs közösség tagjainak olyan sajátos kölcsönös tudása, amely nem személyes megjegyzésen, hanem személytelen konvenciókon és a közösség szocializációs szokásain alapszik.
A kódok az adott közösség kölcsönös, vagyis tagjai számára egyaránt elérhető tudás részei, illetve a kódok mint személytelen konvenciókon alapuló szignifikációs rendszerek az adott közösségben érvényes intézmények közé tartoznak.
A kódok két lehetséges formája: minták kollekciója és szabályok konglomerációja.
A minta az, amit a konkrét kommunikáció közben az ágens megvalósít.
Ha a kód szabályok konglomerátumaként van reprezentálva, akkor pl. nyelvtankönyv és szótár formájában válik elérhetővé, így pl. természetes nyelvek esetében..
Vannak konstitutív és regulatív szabályok. Ha egy konstitutív szabály meg van sértve, akkor maga a szignifikációs rendszer sérül. Ha egy regulatív szabály meg van sértve, akkor sérül a kommunikáció, de a kontextus segítségével kikövetkeztethető, hogy mi volna az adott helyen a szabályszerű megoldás.
Vannak egyszerűbb kódok ( gesztus kódok ), amelyek minták kollekciójaként és szabályok konglomerátumaként egyaránt reprezentálhatók.