A személyközi kommunikáció stratégiája az a viselkedésminta lánc, amely a kommunikáció szerkezetének törzsét alkotja, kialakítja.
Nagyon gyakran forgatókönyvként vannak a stratégiák bemutatva. A forgatókönyv nyilvános és személytelen tudások halmaza.
A kommunikátornak életre szóló forgatókönyvéről is beszélhetünk: ez a sorskönyv
A személyközi kommunikációban érvényesülő stratégiák tudása hogyan típusú tudás, vagyis kompetencia természetű.
Vannak olyan stratégiák, amelyek kompetitívek, és vannak olyanok amelyek kooperatívak.
Magukat a stratégiákat vagy tematikus módon írják le, vagy pedig téma invariáns módon.

Kompetitív stratégiák:
Alapjait a kommunikátorok vetélkedésében, egymással szembeni versengésében lehet látni. A kompetitív stratégiákon alapuló játszmák zéró összegű játszmák.
A nyereség ( de a veszteség) egysége is a simogatás. Minden olyan aktus, amelyben a partnerek átadott elismeréséről van szó. A simogatást sztróknak is nevezik. Van pozitív és negatív sztrók is.

Kooperatív stratégiák:
Résztvevői abban látszanak érdekelnek lenni, hogy a partnerek közös erőfeszítésével az elérhető összes nyereség maximálása által jusson nagyobb nyereséghez. A kooperatív stratégiák esetében győztesnek tekinthető az ágens akkor is, ha a nyereség a másiknál realizálódik.

Időtöltés:
Az a dialógusokban vagy kis csoportos közvetlen emberi kommunikációban érvényesülő stratégia, amely kooperatívnak számít.

A játszmát  is szokták a stratégiák tematikus megközelítésére példaként emlegetni. A játszmák kooperatív stratégiák.
Állandónak tekinthetők szerkezeti elemei:
1.    horog,
2.    gyenge pont
3.    válasz
4.    átkapcsolás
5.    szembesülés
6.    kiegyenlítés

Maximák: Szabályszerűségek, amelyek önmagukban még nem alkalmazhatóak konkrét helyzetekben, először értelmezni kell őket az adott helyzetre.
A konverzációs maximák 4 típusa:
1. mennyiség
2. minőség
3. viszony
4. modor

A maximák GRICE megfogalmazásában:
Mennyiség: hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív. Hozzájárulások ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges.
Minőség: próbáld hozzájárulásodat igazzá tenni. Ne mondj olyasmit, amiről azt hiszed, hogy hamis. De mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő evidenciád.
Viszony: Légy releváns!
Modor: Légy érthető!
1.    Kerüld a kifejezés homályosságát!
2.    Kerüld a kétértelműséget!
3.    Légy tömör!
4.    Légy rendzett!