A kollektív ágens mint integráció és nyilvánosság
A közösség csoportjai kollektív ágensek. Az individuális ágensek integrálódnak, azaz kommunikatív közösséget alkotnak. Az ágens integráltnak tekinthető, ha az adott felkészültség mindkettő számára kölcsönösen elérhető. Két ágens kollektív, ha integráltak és belebonyolódtak valamely probléma felismerésébe és megoldásába.
A probléma felismerés és megoldás szempontjából létrejövő közösségek ugyanúgy ágensként viselkednek, ezek az ágensek az individuálistól abban különböznek, hogy kollektívek és individuális ágensek sajátos integrációjából jönnek létre.
A kollektív ágensek a terminus szoros értelmében ágensek, hiszen hatnak, változásokat idézhetnek elő, vagyis pontosan úgy funkcionálnak, mint az individuális ágensek.
Nem csak az individuális, de a kollektív ágensek esetében is értelmes társadalmi státuszról lehet beszélni, mozgástérről.
Kompetensnek nevezhető egy ágens ha számára elérhető a probléma felismeréshez és megoldáshoz szükséges felkészültség és rendelkezik is a szükséges vagyis legitimált mozgástérrel.
A tényleges felkészültség szerkezete és tartalma az individuális ágens esetében az ágens szocializációs történetéből érthető meg, a kollektív ágens esetében viszont saját világának történetéből érthető meg, amely valahogy része a társadalom történetének.
A kollektív ágens saját világa, belső nyilvánosságként  tekintendő., Ez a nyilvánosság felkészültségeket tartalmaz, amelyek részben tudások, részben vélemények.
A vélekedés individuális ágenst igényel, míg a közvélemény vélemény áramlat és nyilvánosság kollektívet. Ezekről olyan csoportokban lehet beszélni, amelyek bizonyos zártságot mutatnak.
Korlátozott nyilvánosság: Ha az adott  tudás csak a csoport egy része számára elérhető.
Látens közvélemény: olyan vélemény áramlat, amelyet magáénak tartó ágens nem gondoskodik a vélemény nyilvánosságáról.