A társadalmi változás:

Szűkebb értelemben az a folyamat, amelynek következtében módosul az adott társadalmi rendszer, illetőleg valamely társadalmi jelenség vagy csoport struktúrája, funkciói, megjelenési formája. Szociológiai értelemben a társadalmi változások egy társadalmi formáción belül végbemenő változások, amelyek egy vagy két társadalmi formációban esetleg folyamatosan is megmutatkoznak, de nem vezetnek formációváltásra. A makroszinten végbemenő változások érinthetik a mikrostruktúrákat, s ezekben előidézhetnek további változásokat.
A változások lehetnek:
  • a gazdasági változások: társadalmi, politikai, kulturális változásokat indítanak el
  • a jog képes a változásokat az emberi magatartás alakításával megvalósítani. Akkor hatékony, ha a társadalomban kialakuló folyamatok trendjének megfelel, csak emberi magatartás formálására képes, a társ. hatalmi viszonyainak függvénye, hatékonysága függ a jogot alkalmazó szervezetek működésétől
  • a technikai változások magában foglalja a kutatás-fejlesztés, a fogadás közegébe való beilleszkedés, ráfordítás-eredmény elemzése, következmények értékelése és a visszajelzés elemeit.

A változással szembeni ellenállás:

A változással szembeni ellenállásnak fokozatai vannak. Az ellenállás akkor válik világossá, ha a változás érdekében való cselekvés elkezdődik, ekkor tisztázódnak az érdekviszonyok, társadalmi pozíciók.

A társadalom képessége a változásra:

Mindazon tényezők szerepet játszanak, amelyek elősegítik vagy akadályozzák a változást, a társ. egészének képességét a megújulásra, a környezeti változásokhoz való szükséges adaptációra (alkalmazkodásra).

A társadalmi változás típusai:

  • spontán vagy tervezett
  • ciklikus: ugyanazon változási jelenségek ismétlődése
  • rendszert fenntartó változás: a rendszert alkotó elemek változása anélkül, hogy a rendszer egésze átalakulna
  • trendszerű változás: a szisztematikus, előre jelezhető változás
  • hirtelen változás: előre nem láthatóan következnek be
  • tipizálás: tartalmi jellegű, törekszünk a jellemző vonások meghatározására.