Településszociológia:

A területi közösségek szociológiája az azonos területen élők problémájából fakad. A két központi fogalom falu és város.
A falu befelé fordult, saját igényeit elégíti ki, ezzel szemben a város kifelé fordult, nemcsak a saját igényeit, hanem a kisebb régió igényeit is kielégíti, a falu funkcionális differenciáltsági szintje alacsony, a városé magas.

Urbanizációs szint:

Közművekkel való ellátottság szintje, befolyásolja a városlakók és a falvakban lakók aránya
Városodás: városok számának növekedése
Városiasodás: minőségi szintet jelent.

Népesség területi elhelyezkedésének három szakasza van:

  1. iparosodás előtti szakasz: várostól elszigetelten élő falvak, önellátó jellegűek
  2. urbanizáció korai szakasza: nagyarányú a városodás, a falvak alárendelődnek a városoknak
  3. urbanizáció kései szakasza: nagyvárosok népessége kifelé költözik a városokból, a dinamikus urbanizálódás megáll, agglomerációk alakulnak ki.

Észak-amerikai és nyugat-európai társadalom a harmadik szakaszban, a fejlődő országok a második szakasz kezdetén vannak.
Urbanizáció jövője: a jövő század elején az emberiség nagy hányada nagyvárosok együttesében fog élni, és a decentralizáció fog felülkerekedni.

Magyarországi urbanizáció sajátosságai:

Történeti megkésettség jellemző, az ország gyengén urbanizálódott. Iparosodás és az urbanizáció között szoros az összefüggés, mert a gazdasági továbbfejlődéshez segítséget nyújt az urbanizáció. A két világháború között a településszerkezet elmaradottsá-ga még jelentős mértékben nehezítette a modernizáció folyamatát. Az ország gazdasági erőforrásainak alacsony szintje, a fejlődés megkésettsége visszafogta az urbanizációs folyamatot, az alacsony urbanizációs szint viszont kedvezőtlenül hatott a gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális fejlődésre. A visszafogó hatás összetevője a falu gazdaságilag és társadalompolitikailag hátrányos helyezte, melyet a társadalomtörténeti fejlődése hozott létre. Hátrányok vidéken: a városnak való alárendelődés, kedvezőtlen forgalmi viszonyok, kisebb létszám, nagyobb kiszolgáltatottság, alacsony technikai színvonalból adódott.