A Magyar nyelv különbséget tesz a magázás - Önzés - és a tegeződés között. Mindkét nyelvhasználat sajátos és speciális érzelmi meghatározottsággal bír. Nagy a bizonytalanság, hogy kit magázzunk és tegezzünk. Az utóbbi időben felértékelődött a magázódás, de megkezdődött a tegeződés forradalma is.
A magyar nyelvben a társadalmi hagyományokat és gyakorlatot figyelembe véve a magázódás az elfogadott tárgyalási forma, a tegezés már intimebb tartalmakat hordoz. A hosszantartó magázódás kapcsolatok előbb-utóbb tegező formára váltanak, de ennek ki kell várni az idejét és alkalmát is. A hivatalos üzleti levelezésben szinte kötelező a magázódás.