Az üzleti rendezvények illemtana

Közös étkezések:

Nem az étkezésen, hanem a közös együttléten van a hangsúly, a fontos üzleti megbeszélések előkészítése oldott légkörben, elegáns körülmények között, személyes kapcsolatok javításával történjen. A vállalkozó ez alkalommal köti össze a kellemeset a hasznossal.
Célja a tartalmas, nyugodt beszélgetés.

1. Üzleti reggeli: 

Kettősséget hordoz:

  • meghívó tájékoztatási szándéka (el akar mondani magáról valamit a meghívó)
  • felajánlja a szakmába tartozók találkozási lehetőségét

Két típusa van:  

  1. konkrét meghívó által konkrét célból szervezett reggeli
  2. egy menedzser cég vagy rendezvényszervező iroda szervezi, amelyre a meghirdetett célok ismeretében jelentkezni lehet, vagy be lehet fizetni.

A szervezők döntik el, hogy egy közös nagy asztalnál fogyasztják el a résztvevők a reggelit vagy a fogadásoknak megfelelően svédasztalon kínálják a vendégeknek a megfelelő ételeket.
Az üzleti reggeli nem az üzletkötés helyszíne és időpontja, inkább az információ cseréjé, - szerzésé.
Nem tarthat tovább 90 percnél, persze illetlenség csak a reggeliért elmenni.
Előnye: frissebbek és fogékonyabbak a  megjelentek, így jelenlevők sokkal hatékonyabban tudnak dolgozni és együttműködni. Az ilyen rendezvényeken a meghívó jogosult az általa fontosnak tartott gondolatok, témák elmondására, és míg ez el nem hangzott illetlenség másokkal más témáról beszélgetni.

2. Üzleti ebéd: 

Komolyabb kategória.
Feltételezi egy már meglévő, korábbi kapcsolatot, személyes ismeretséget, mindegyik fél által elismert közös szándékot.
Nem az alkudozások, szerződéskötések rendezvénye, hanem egy közös ügyben való tájékozódásé, elképzelések összehangolásáé, esetleges konfliktusok feloldásáé.
A meghívónak illik a megbeszélt időpont előtt megjelenni, a meghívott pedig köteles betartani az időpontot.
Az üzleti ebédnek lazább időhatárai vannak, résztvevők mondandójától és kedvétől függő, a maximum 2  - 3 óra között van.
Az üzleti reggelinél megbocsátható, ha nem megy el valaki, az üzleti ebéd megfelelő indokkal lemondható, az üzleti vacsorát illetlenség lemondani.

3. Üzleti vacsora:

Illik jó előre felkészülni, megtervezni, időpontot egyeztetni, asztalt foglalni. Megfelelően kell öltözködni, alkalmazkodni a jelenlevők kedvéhez, hangulatához, az üzleti vacsora időtartama elsősorban a hangulaton múlik, és persze az illemen is.
A szervezőnek meg kell tervezni a társalgás, az együttlét, a tárgyalás koreográfiáját. Tudni kell vacsora közben mikor minek jön el az ideje, tudni kell cselekedni, ismernünk kell a szabályokat.

  • meghívó előzékenysége:  korábban jön a találkozó helyszínére ezzel jelezve, hogy valóban készült a találkozóra, őszintén várja vendégét.
  • időben kell a meghívottakhoz eljuttatni a meghívást, visszajeleztetni a meghívás elfogadását.

A meghívónak kb. negyed órával korábban illik megjelenni a vacsora helyszínén, ellenőrizni, hogy minden a kérésnek és elvárásnak megfelelően előkészített-e (pl. külföldi vendég esetén az illető nemzetiségének megfelelő zászló elhelyezése az asztalon), terítékek száma megfelelő-e az asztalon.
Menü: nem biztos, hogy célszerű az egy menü, mert a vendégek megbeszélését éppen az jelzi, hogy őrá bízzuk a választást. Akadhat kivétel pl: disznótoros vacsorára történő meghívás esete. Tiszteletben kell tartani vendégeink ízlését és szokásait pl: vegetáriánus esetek.
Ha azonos korú férfiak ülnek az asztalnál nem árt tájékoztatni a felszolgálókat, hogy az egyenlők között ki az első, akinek vinni kell az étket, vagy például ünnepélyes alkalmakkor hány köszöntő lesz.
A meghívónak a meghívottat illik az éterem bejáratánál fogadnia.
Kedveltek az angol, illetve az amerikai típusú klubok, ezek az üzleti ebédek és vacsorák helyszínei. Eldöntendő, hogy különtermet foglaljunk vagy nyilvános termet válasszunk, meghatározó a vendégünk egyénisége, természete is.